กิจกรรม KOL Sharing ณ แม่สอด จังหวัดตาก

ทันตแพทย์มนภาส ทวีปรังษีพร ทันตแพทย์ธีรวุฒิ และทันตแพทย์เธียรนัดดาได้เข้าร่วมโครงการ KOL Sharing ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2563 โดยภายในโครงการคุณหมอทั้ง 3 ท่านของ BFC Dental ได้มีโอกาสเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพฟัน วิธีการดูแลช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกวิธี และได้ทำการตรวจสุขภาพช่องปากให้น้องๆ อีกด้วย

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.