กิจกรรม KOL Sharing ณ แม่สอด จังหวัดตาก

ทันตแพทย์มนภาส ทวีปรังษีพร ทันตแพทย์ธีรวุฒิ และทันตแพทย์เธียรนัดดาได้เข้าร่วมโครงการ KOL Sharing ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2563 โดยภายในโครงการคุณหมอทั้ง 3 ท่านของ BFC Dental ได้มีโอกาสเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพฟัน วิธีการดูแลช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกวิธี และได้ทำการตรวจสุขภาพช่องปากให้น้องๆ อีกด้วย

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.