อยากยิ้มสวยแต่ เส้นกึ่งกลางฟัน ไม่ตรงกัน จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดี

เมื่ออยากอวดยิ้มสวยที่มีฟันเรียงตัวเป็นระเบียบ แต่ เส้นกึ่งกลางฟัน (Dental Midline) หรือเส้นที่เป็นรอยต่อของฟันหน้าซี่แรกด้านซ้ายและขวาของทั้งฟันบนและล่างไม่ตรงกัน ทำให้รู้สึกว่ายิ้มแล้วเบี้ยว จึงขาดความมั่นใจไม่กล้ายิ้มอย่างเต็มที หากต้องประสบปัญหาเช่นนี้จะแก้ไขอย่างไรดี? เส้นกึ่งกลางฟัน

แม้โดยธรรมชาติ เส้นกึ่งกลางฟัน ของเรามักจะไม่ตรงกัน ซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อการบดเคี้ยวแต่อย่างใด และหากเบี้ยวเพียงเล็กน้อยก็สังเกตได้ยากจนมองแทบไม่ออก แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับบางคนที่คำนึงถึงความสมบูรณ์แบบด้านบุคลิกภาพและความสวยงาม ต้องการให้จุดศูนย์กลางบนใบหน้าตรงกันทั้งหมด หนึ่งในนั้นคือลักษณะของเส้นกึ่งกลางฟันนั่นเอง ซึ่งอาจเป็นฟันบนหรือล่างที่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งส่งผลให้เส้นกึ่งกลางไม่ตรงกันนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การสูญเสียฟันน้ำนมบางซี่ก่อนกำหนด พฤติกรรมในวัยเด็กที่ชอบดูดนิ้วหรือดูดจุกนมปลอม ความไม่สมดุลกันของขนาดฟันด้านซ้ายและด้านขวา เป็นต้น

การแก้ปัญหา เส้นกึ่งกลางฟัน ไม่ตรงกัน จนไม่กล้าอวดยิ้มสวยได้อย่างมั่นใจ จัดเป็นกรณีทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ซึ่ง จัดฟันใส Käse Aligner สามารถช่วยจัดการกับปัญหานี้ได้ ด้วยแรงการเคลื่อนฟันที่เกิดจากอุปกรณ์จัดฟันใสที่ออกแบบ และวางแผนผ่านระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ร่วมด้วยกับการวางแผนโดยทันตแพทย์ ทำให้กำหนดขนาดแรงที่ต้องใช้ในการเคลื่อนตำแหน่งฟันหน้าทั้งด้านบนและล่างให้ตรงกันได้อย่างเหมาะสมและแน่นอน นอกจากนี้ความใสของอุปกรณ์จัดฟันนั้นยังดูเป็นธรรมชาติ สามารถถอดเข้า – ออกได้ และสะดวกในการทำความสะอาดช่องปาก จึงเหมาะอย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องคำนึงเรื่องบุคลิกภาพ และความสวยงาม เช่น ผู้ที่ประกอบอาชีพที่เน้นเรื่องบุคลิกภาพที่ดีอย่าง นักแสดง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น เพราะฟันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างรอยยิ้มสวยให้คุณได้ เมื่อเส้นกึ่งกลางฟันบนและล่างตรงกัน คุณก็จะสามารถเผยรอยยิ้มสวยได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องกังวลว่า ยิ้มแล้วเบี้ยว อีกต่อไป

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.