สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าให้กับช่องปากของคุณด้วย รากเทียมทั้งปาก

รากเทียมทั้งปาก ตัวช่วยที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าให้กับช่องปากของคุณหลังจากสูญเสียฟันแท้ไปหลายซี่ ทำให้คุณกลับมาใช้งานฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีสุขภาวะโดยรวมที่ดีเหมือนเคย

อยากมีสุขภาวะที่ดีเหมือนเดิม จึงไม่ยากที่คุณจะตัดสินใจทำรากเทียมทั้งปาก เพราะช่องปากและฟันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของร่างกาย ซึ่งสัมพันธ์และส่งผลต่อสุขภาวะโดยรวมของร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น การใช้ชีวิตประจำวัน การรับประทานอาหาร การพูดคุย การยิ้ม รูปร่างหน้าตา ความสวยงาม ความมั่นใจและการเข้าสังคม เมื่อช่องปากและฟันสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวน ย่อมสนับสนุนให้คุณมีสุขภาวะที่ดีได้ไม่ยาก (สุขภาวะ หรือสุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล)

รีบตัดสินใจทำรากเทียมทั้งปาก เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อสูญเสียฟันแท้หลายซี่หรือทั้งปาก

แต่ทว่า หากช่องปากและฟันมีปัญหา อย่างเช่นการสูญเสียฟันแท้หลายซี่หรือทั้งปาก คงสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีต่อสุขภาวะของคุณไม่ใช่น้อย โดยจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบดเคี้ยวอาหาร การกัด และการกลืนอาหาร จนอาจทำให้ไม่อยากอาหาร เกิดภาวะขาดสารอาหาร เพราะได้รับสารอาหารไม่ครบทั้ง 5 หมู่ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวม ทำให้ร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วยง่าย นอกจากนี้ยังส่งผลให้ความสูงของใบหน้าลดลงเนื่องจากไม่มีฟันมารองรับ ใบหน้าจึงดูเหี่ยวย่น พูดไม่ชัด และอาจทำให้เกิดไม่มั่นใจและความกังวลในการเข้าสังคม ดังนั้น เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าให้กับช่องปากของคุณ การทำรากเทียมทั้งปากจึงเป็นทางออกที่ดีในการกู้คืนสุขภาวะที่ดีให้กลับคืนมา เช่นเดียวกับคนไข้เคสนี้

รากเทียมทั้งปาก รากเทียมทั้งปาก รากเทียมทั้งปาก

ทำรากเทียมทั้งปาก เพราะช่องปากและฟันส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของคุณ

โดยเคสรากเทียมทั้งปาก ที่ BFC Dental เคสนี้นั้น ได้ทำการฝังรากเทียมในฟันบน 4 ตัว และฝังรากเทียมในฟันล่าง 4 ตัว พร้อมใส่สะพานเซรามิก (Zirconia)แบบติดแน่น ทำให้คนไข้พร้อมยิ้มโชว์ฟันสวย และกลับมาใช้งานฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อทำรากเทียมทั้งปาก

  • รากเทียมทั้งปากทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป จึงไม่มีช่องว่างระหว่างฟันที่ทำให้เสี่ยงจะเกิดปัญหาการละลายตัวของกระดูกเบ้าฟัน และฟันล้มในอนาคต
  • สามารถใช้งานฟันในการบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดปัญหาฟันปลอมหลวม หรือหลุด 
  • รูปหน้าและรูปปากกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ออกเสียงพูดคุยได้อย่างชัดเจน และกล้าเผยรอยยิ้มได้อย่างมั่นใจ
  • ดูแลรักษาและทำความสะอาดง่ายโดยการแปรงฟันไม่ต่างจากฟันแท้ เพราะไม่ต้องถอดเข้าถอดออกเหมือนฟันปลอมแบบถอดได้

นอกจากนี้ รากเทียมทั้งปากยังมีความแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน มีสีและรูปร่างเสมือนฟันตามธรรมชาติ อีกทั้งเวลาใช้งานไม่เลื่อนหลุดเหมือนฟันปลอมชนิดถอดออกได้ รากเทียมทั้งปากที่ BFC Dental จึงเป็นทางเลือกที่ใช่สำหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางดีกว่าให้กับช่องปากของคุณ

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.