รูปปากอูม เพราะสูญเสียฟันแท้ จบปัญหาได้ด้วย รากเทียมทั้งปาก ระบบดิจิทัล

กลัวรูปหน้าผิดปกติ รูปปากอูม ก็อย่าปล่อยให้ฟันเกิดช่องว่าง เพราะการสูญเสียฟันแท้ รีบทำ รากเทียมทั้งปาก ด้วยระบบดิจิทัล เสร็จเร็วภายใน 7 วัน ไม่ต้องรอนาน

รูปปากอูม เพราะเสียฟันแท้ไป การเรียงตัวของฟันเลยผิดปกติ แก้ไขด้วยรากเทียมทั้งปาก เนื่องจากฟันและขากรรไกรของเรา เป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับรูปหน้า และรูปปาก โดยช่วยคงสภาพโครงหน้า และรูปปากให้ได้รูป เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าเบี้ยว รูปปากยื่นหรืออูม ส่วนหนึ่งก็มีผลมาจากฟันและขากรรไกรทั้งสิ้น

ซึ่งความผิดปกติของฟันและขากรรไกรนั้น มีต้นเหตุจากหลายกรณี หนึ่งในนั้นคือ การสูญเสียฟันแท้ จนทำให้เกิดช่องว่างฟัน ฟันซี่ที่เหลืออยู่จึงเคลื่อนตัวเข้าหาช่องว่าง ทำให้การเรียงตัวของฟันผิดปกติ หรือที่เรียกว่าฟันล้มนั่นเอง นอกจากจะทำให้การบดเคี้ยวมีปัญหาแล้ว ฟันล้มก็ยังทำให้การสบฟันผิดปกติด้วย ซึ่งจะกระทบไปถึงส่วนของขากรรไกร กระดูกและเหงือกที่รองรับฟัน ความแข็งแรงของฟันซี่ที่เหลือ รูปปาก และโครงสร้างใบหน้าโดยรวมได้ในระยะยาว อย่างกรณีของคนไข้รายนี้ที่สูญเสียฟันแท้หลายซี่ แล้วปล่อยให้มีช่องว่างจนฟันล้ม เคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม จึงส่งผลต่อรูปปากของคนไข้ ทำให้ปากอูมผิดปกติ ในเคสนี้จึงแก้ไขด้วยการทำรากเทียมทั้งปาก ระบบดิจิทัล

รากเทียมทั้งปาก

แก้ไขปากอูม เพราะเสียฟันแท้ ด้วย รากเทียมทั้งปาก

เคสทำรากเทียมทั้งปาก ด้วยระบบ Digital พร้อมมีฟันภายใน 7 วัน โดยทพ. มนภาส ทวีปรังษีพร  (Full Mouth Implant Rehabilitation With Full Digital Workflow in 7 Days Case by Dr.Manapat Thaveeprungsiporn) 

ในการรักษาเคสนี้จะฝังรากเทียมด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งจะใช้ดิจิทัลซอฟต์แวร์ระบบ 3 มิติ ช่วยกำหนดตำแหน่งในการฝังรากเทียม ประเมินปริมาณกระดูก และดูตำแหน่งอวัยวะที่สำคัญรอบๆตำแหน่งฝังรากเทียม จึงเพิ่มความแม่นยำ ลดข้อผิดพลาด และระยะเวลาในการผ่าตัดให้รวดเร็วขึ้นมาก ซึ่งจะฝังรากเทียมทั้งหมด 8 ตัว สำหรับฟันบน 4 ตัว และฟันล่าง 4 ตัว ภายใน 7 วัน หลังฝังรากเทียม แผลหายเป็นปกติแล้วทันตแพทย์จะใส่สะพานฟันสำหรับฟันบนและล่าง สะพานฟันเป็นวัสดุอะคริลิก หรือ  PMMA ซึ่งมีสีใกล้เคียงฟันจริง จึงทำให้แก้ไขปัญหารูปปากอูมให้คนไข้เคสนี้ได้ พร้อมใช้งานฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ด้วยการทำรากเทียมทั้งปาก ระบบดิจิทัล ที่ใช้เวลาในการรักษาเพียง 7 วันเท่านั้น

รากเทียมทั้งปากรากเทียมทั้งปากรากเทียมทั้งปาก

พร้อมมีฟันครบทุกซี่ เพื่อรูปปากและรูปหน้าที่เป็นปกติ และดูดี ด้วยการทำรากเทียมทั้งปาก ระบบดิจิทัล เสร็จเร็วภายใน 7 วัน ที่ BFC Dental ทุกสาขา

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.