จัดฟัน ต้องใช้เวลาขั้นต่ำ 2-3 ปี ทุกคนไหม?

จัดฟัน ต้องใช้เวลาขั้นต่ำ 2 – 3 ปี ทุกคนไหม? บางคนอาจตอบว่าต้องเกินแน่ๆ เพราะไม่ค่อยเห็นมีใครจัดฟันแล้วได้ถอดเครื่องมือก่อนเลย แต่ BFC Dental มีคำตอบให้

คนทั่วไปที่ยังไม่เคยผ่านการจัดฟันมาก่อนก็จะเข้าใจว่าการจัดฟันต้องใช้เวลานานแน่นอน ยิ่งเป็นการจัดฟันโลหะ บางคนจัดฟันร่วม 10 ปี แต่จริงแล้ว การจัดฟันไม่จำเป็นต้องใช้เวลาขั้นต่ำ 2–3 ปีขึ้นไป เนื่องจากนวัตกรรมด้านทันตกรรมเกี่ยวกับการจัดฟันได้ก้าวหน้าขึ้นมากในปัจจุบัน ซึ่งคนไข้มีทางเลือกมากมายสำหรับการตัดสินใจจัดฟัน ด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่แตกต่างกัน เช่น การจัดฟันดามอน หรือการจัดฟันใส Käse Aligner ที่สามารถบีบระยะเวลาในการรักษาให้สั้นขึ้นได้ และค่าใช้จ่ายในการรักษาก็จะแตกต่างกันไป คนส่วนมากมักเข้าใจว่าจัดฟันดามอนหรือจัดฟันใสจะต้องมีราคาสูงกว่าจัดฟันโลหะค่อนข้างมาก แต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทางเลือกที่มีมากขึ้น เช่น การจัดฟันใสยี่ห้อ Käse Aligner สามารถตอบโจทย์ในราคาจับต้องได้ในราคาหลักหมื่น และยังให้ผลลัพธ์ในระยะที่เร็วกว่าจัดฟันปกติถึง 2 เท่า ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่บานปลาย เพราะในบางกรณีค่าใช้จ่ายโดยรวมตั้งแต่ต้นจนถอดเหล็กสำหรับเคสจัดฟันโลหะอาจจะมีราคาแพงกว่าก็เป็นได้หากไม่ได้รับการวางแผนที่ดีโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดการจัดฟันที่ใช้เวลาระยะยาวเกินกว่าที่ควรจะเป็น  เพราะฉะนั้นก่อนการตัดสินใจจัดฟันควรศึกษาและได้รับคำแนะนำจากทันตแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างคนไข้กับคลินิก และเพื่อไม่ให้เสียเวลากับคนไข้เองด้วย

จัดฟัน

2 กรณีหลัก ของคนจัดฟัน

กรณีถอนฟัน

(สามารถถอนได้ 1-4 ซี่หรือมากกว่านี้

ไม่รวมฟันคุด)

กรณีไม่ถอนฟัน

ปัญหา

 • ฟันซ้อนเกเยอะ
 • ต้องการแก้ไขรูปปากอูมยื่น (สำหรับกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนรูปปาก ไม่ว่าจะฟันซ้อนหรือไม่ โดยส่วนมากจำเป็นต้องถอนเท่านั้น) 
 • ฟันหน้ายื่นมากจนปากอูม
 • ฟันเหยิน / ยื่น (การถอนจะช่วยแก้ไขฟันที่ยื่นล้ำหน้าให้เข้ามาด้านใน )
 • ต้องการที่ว่างบนขากรรไกรเพื่อทำการเคลื่อนฟันเข้าไปเพื่อแก้ไขการเรียงตัวของฟัน

ปัญหา

 • แก้ฟันเกเล็กน้อย
 • ฟันยื่นหรือฟันซ้อนไม่มาก (สามารถแก้ไขโดยเทคนิคอื่นแทนการถอน เช่น การตะไบฟัน เพื่อลดขนาดของฟันเพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปตามแผนที่วางไว้ได้)
 • ฟันซ้อนเก ในกรณีที่ไม่มีปัญหารูปปากอูมเกินไป

 

ประเภทจัดฟัน

 • จัดฟันโลหะ
 • จัดฟันดามอน
 • จัดฟันใส Käse Aligner

ประเภทจัดฟัน

 • จัดฟันโลหะ
 • จัดฟันดามอน
 • จัดฟันใส Käse Aligner
 • จัดฟัน Fast Braces

ระยะเวลา

ค่าเฉลี่ย 2 – 3 ปี

จัดฟันโลหะ, จัดฟันดามอน, จัดฟันใส Käse Aligner

ระยะเวลา

ค่าเฉลี่ย 4 เดือน – 1 ปี

จัดฟันโลหะ, จัดฟันดามอน, จัดฟันใส Käse Aligner, จัดฟันเร็ว Fast Braces

อุปกรณ์เสริม

ในบางกรณีต้องใช้หมุดเคลื่อนฟัน (mini-screws) ช่วยในการรักษา

อุปกรณ์เสริม

ในบางกรณีต้องใช้หมุดเคลื่อนฟัน (mini-screws) ในการรักษา ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยสำหรับกรณีที่ไม่ถอนฟัน

การหาแหล่งจัดฟันถูก ไม่ใช่คำตอบที่ดีแน่ๆ

อย่าเห็นเพียงแต่ของราคาถูกเด็ดขาดหากไม่ได้รับการศึกษาข้อมูลและคำแนะนำที่ถูกต้องจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คิดไว้เสมอ “ของถูกเกินไปแล้วดี มีจริงหรือ?” แต่อย่าลืมนึกไปว่าการจัดฟันไม่ได้มีเพียงขั้นตอนตรวจรักษาและใส่อุปกรณ์จัดฟันได้เลย ยังมีขั้นตอนและรายละเอียดอื่นๆ อีก เพราะการจัดฟันแต่ละประเภทนั้น ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัว เพราะรูปร่าง โครงสร้าง และการเรียงตัวของฟันในแต่ละคนไม่เหมือนกัน ไม่ได้ขึ้นกับยี่ห้อของเครื่องมือจัดฟัน การจัดฟันทั้งหมดในแต่ละเคสต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยอาการเบื้องต้น ต่อไปขั้นตอนในการรักษา และประเมินอาการระหว่างการรักษา จนกระทั่งเกิดผลลัพธ์ในการรักษา ทุกกระบวนการนั้นต้องอยู่ในการดูแลของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดฟันแต่ละประเภทเป็นอย่างดี

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.