ฝังรากเทียมทันทีหลังถอนฟัน สามารถทำได้หรือไม่

ฝังรากเทียมทันทีหลังถอนฟัน โดยเฉพาะฟันกราม สามารถทำได้หรือไม่ คำตอบคือ สามารถทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำได้ วันนี้ BFC Dental มีเคสตัวอย่างคนไข้มาเล่าถึงกระบวนการและวิธีการเพื่อให้ทำความเข้าใจกันได้มากขึ้น

สูญเสียฟัน แต่สามารถแก้ไขได้ทันทีด้วยวิธีการ ฝังรากเทียมทันทีหลังถอนฟัน

คนไข้เข้าพบทันตแพทย์ด้วยอาการปวดฟันกรามมาเป็นระยะเวลาหลายเดือน เมื่อเข้าตรวจพร้อมทำการ X-ray 3 มิติ แล้วฟันกรามที่คนไข้มีอาการปวดนั้นมีการติดเชื้อ จึงต้องทำการถอนฟันทันที และได้แจ้งกับคนไข้ถึงการวางแผนในการฝังรากเทียมให้กับคนไข้หลังการถอนฟันทันที แต่ถึงอย่างไรหลังการถอนฟันทันตแพทย์จะต้องทำการประเมินอีกครั้งว่าหลังจากถอนฟันแล้ว กระดูกฟันมีความเสียหายหรือการแตกหักหรือไม่ หากกระดูกอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมหรือถูกทำลายไปในขณะถอนฟันก็จะทำให้การฝังรากเทียมทันทีเกิดความยากลำบาก หรืออาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อให้กระดูกสร้างขึ้นมาใหม่ หรืออาจจะต้องเข้ารับการรักษาด้วยการปลูกกระดูกก่อนแล้วจะสามารถกลับมาทำรากเทียมได้

กระดูกสภาพดีหลังจากถอนฟันกราม ก็อยู่ในเกณฑ์ฝังรากเทียมได้ทันที

เพราะฉะนั้น เทคนิคในการถอนฟันเพื่อให้กระดูกไม่เกิดการแตกหักและเสียหาย ทันตแพทย์จึงใช้เทคนิคในการถอนฟัน Atraumatic Extraction หรือการกรอแบ่งฟัน เพื่อลดความเสียหายและยังคงสภาพที่ดีให้กระดูกฟันนั่นเอง เมื่อทันตแพทย์ประเมินแล้วว่ากระดูกอยู่ในสภาพดีก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการฝังรากเทียมทันที โดยตำแหน่งที่ฝังรากเทียมคือบริเวณ Septum Bone หรือกึ่งกลางของสันกระดูก และขณะใส่รากเทียมนั้นสามารถสังเกตได้จากภาพว่าจะมีช่องว่างระหว่างรากเทียมกับกระดูกโดยรอบ ทันตแพทย์จะใช้วิธีการใส่กระดูกสังเคราะห์บริเวณช่องว่างหรือรอบๆ กระดูก เพื่อให้กระดูกบริเวณนั้นมีการสร้างขึ้นมาใหม่ได้เร็ว อีกทั้งเป็นการป้องกันการยุบตัวของกระดูกที่เป็นฐานรองรับสำคัญในการฝังรากเทียมนั่นเอง

ฝังรากเทียมทันทีหลังถอนฟัน

เมื่อทันตแพทย์เติมกระดูกสังเคราะห์แล้ว ก็จะปิดแผลด้านบนด้วยวัสดุอุดฟันแบบเหลว เรียกว่า Flowable Composite ซึ่งวัสดุนี้จะช่วยหยุดเลือดและป้องกันกระดูกสังเคราะห์ที่มีการเติมเข้าไปก่อนการปิดแผลไม่ให้รั่วไหลออกมา ซึ่งขั้นตอนสุดท้ายนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความละเอียดและความชำนาญของทันตแพทย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากหากมีกระดูกรั่วไหลออกมาก็สามารถส่งผลกับรากเทียมได้ และถือว่าการฝังรากเทียมนั้นไม่เป็นผลสำเร็จ

การฝังรากเทียมทันทีหลังถอนฟัน ข้อดีของการรักษาด้วยวิธีนี้คือ 

  • ลดระยะเวลาในการรักษาไปค่อนข้างเยอะ
  • สามารถคงสภาพของสันเหงือกและกระดูกไว้ได้ใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด
  • ลักษณะแผลคล้ายกับแผลถอนฟัน
  • คนไข้บางคนสามารถทำครอบฟันชั่วคราวได้ทันที

ด้วยการรักษาวิธีการฝังรากเทียมทันทีหลังถอนฟัน หลักๆ แล้วคนไข้ไม่สามารถตัดสินใจว่าต้องการเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสภาพกระดูกผ่านการ X-ray อย่างละเอียด และทันตแพทย์ต้องประเมินและวินิจฉัยแล้วว่าคนไข้อยู่ในเกณฑ์สามารถฝังรากเทียมหลังถอนฟันได้ทันที และด้วยขั้นตอนและมีวิธีการรักษาที่ค่อนข้างซับซ้อน จึงต้องอาศัยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ค่อนข้างสูง รวมถึงการวางแผนการรักษาและความร่วมมือของคนไข้เป็นอย่างดี

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.