0

การทำ รากเทียมทั้งปาก ด้วยระบบ Digital

นวัตกรรมของรากเทียมสมัยนี้ได้ก้าวสู่ยุค Digital แล้ว โดยเราสามารถออกแบบรูปแบบของฟัน และรอยยิ้มผ่าน Software โดยใช้เครื่อง Intraoral Scanner

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.