0

รากฟันเทียมโยก อันตรายหรือไม่

รากฟันเทียมโยก ขณะใส่รากเทียมไปได้สักระยะหนึ่ง หรือหลังใส่รากเทียมได้ไม่นาน เกิดขึ้นได้อย่างไร และเป็นอันตรายหรือไม่

0

ปวดฟันคุด สามารถถอนหรือผ่าเลยได้ไหม

ปวดฟันคุด สามารถถอนหรือผ่าเลยได้หรือไม่ ตามความเข้าใจเดิมส่วนใหญ่อาจมีความเข้าใจว่าขณะปวดฟันอยู่ไม่สามารถถอนหรือผ่าฟันได้ แต่ในความจริงแล้วเป็นอย่างไร...

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.