0

รีเทนเนอร์ สำคัญอย่างไร สำหรับคนจัดฟัน

รีเทนเนอร์ (Retainer) เครื่องมือคงสภาพฟันที่จะช่วยยึดตำแหน่งฟันให้หยุดอยู่กับที่หลังถอดอุปกรณ์จัดฟัน ลดโอกาสฟันล้ม ฟันเก หรือฟันเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิม

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.