วีเนียร์ มีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

วีเนียร์มีกี่แบบ และวีเนียร์คืออะไร วีเนียร์คือการเคลือบสีฟันโดยมีวัสดุครอบผิวฟัน สำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันบิ่น ฟันแตก ฟันห่างเล็กน้อย หรือไม่มั่นใจในสีฟันของตนเอง รวมถึงเป็นการปกป้องผิวฟันของคุณในอนาคตอีกด้วย ซึ่งมีอายุการใช้งานหลายปีเลยทีเดียว ซึ่งการทำวีเนียร์จำเป็นต้องได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญในด้านทันตกรรมเพื่อความงาม

วีเนียร์มีกี่แบบ แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร

การทำวีเนียร์มี 2 ประเภท คือ
  1. Traditional Veneers คือการทำวีเนียร์แบบทั่วไป มีการแต่งหรือการเจียหน้าฟันออก
  2. No-Prep คือการทำวีเนียร์แบบไม่มีการเจียหน้าฟันออก แต่การทำวีเนียร์ประเภทนี้ มีข้อจำกัดสำหรับบางคนเท่านั้นและขึ้นอยู่กับรูปร่างฟันของแต่ละคน ที่ต้องผ่านดุลพินิจของทันตแพทย์แล้ว
วัสดุของการทำวีเนียร์ แบ่งเป็น 2 วัสดุ คือ
  1. แบบคอมโพสิท (Composite) เป็นวัสดุสีเนื้อฟัน หรือวัสดุที่ใช้ในการอุดฟันนั่นเอง แต่จะมีอายุการใช้งานที่น้อยกว่าแบบพอร์ซเลนเนื่องจากวัสดุอาจมีการหลุดร่อนตามระยะเวลา
  2. แบบพอร์ซเลน (Porcelain) วัสดุเป็นเซรามิก จะมีความแข็งแรงทนทาน มีความวาวเป็นธรรมชาติ มีอายุการใช้งานนานกว่า แต่มีราคาสูง

ก่อนเริ่มตัดสินใจทำวีเนียร์ ต้องเข้าใจก่อนด้วยว่า…..

วีเนียร์มีกี่แบบ

  1. ก่อนเข้ารับการทำวีเนียร์คุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในบางกรณีคุณอาจจะต้องโดนกรอหน้าฟันออกเล็กน้อย เพื่อการใส่วัสดุวีเนียร์ให้มีความพอดีกับฟัน ซึ่งการกรอหน้าฟันนั้นการกรอจะทำให้เนื้อฟันมีความบางลงเล็กน้อย หากคุณไม่ได้ให้การดูแลและทำความสะอาดอย่างดี อาจทำให้ฟันเสื่อมสภาพในอนาคตได้ เช่น ฟันผุ เพราะฉะนั้น คุณต้องเข้าใจเป้าหมายของการทำวีเนียร์ของคุณเองว่าวัตถุประสงค์หรือความต้องการทำวีเนียร์นั้นคืออะไร
  2. การทำวีเนียร์ไม่ใช่การรักษาการเรียงตัวของฟัน หรือการรักษารูปร่างของขากรรไกร แต่เป็นการแก้ไขโดยใช้วัสดุเพื่อเคลือบผิวฟันเอาไว้เท่านั้น
  3. ศึกษาข้อมูลของทันตแพทย์ให้ครบถ้วน รวมถึงความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์และสถานที่หรือ Lab ว่ามีความพร้อมในการทำวีเนียร์หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเทคโนโลยี เครื่องมือ ซึ่งการทำวีเนียร์ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากทันตแพทย์เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากมีผลกับอายุการใช้งานของตัววีเนียร์เองด้วย

การทำวีเนียร์ในแต่ละประเภทจึงมีความแตกต่างอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่งเราสามารถตัดสินใจได้เบื้องต้นถึงความเหมาะสมและความต้องการของวีเนียร์ที่ต้องการทำ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาและการใช้ดุลพินิจจากทันตแพทย์ที่จะทำการรักษาด้วย ว่าเรามีความเหมาะสมกับวีเนียร์ประเภทใด และหลังจากที่ทำวีเนียร์แล้วอย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัดด้วยนะ นอกจากจะทำให้เรามีฟันที่สวยและเป็นธรรมชาติ เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองได้แล้ว ยังทำให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นด้วย

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.