รากฟันเทียมคืออะไร ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพฟันอย่างไรบ้าง?

รากฟันเทียมคืออะไร

รากฟันเทียมคืออะไร รากฟันเทียมหรือการฝังรากเทียมที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักกัน ซึ่งในอดีตผู้ที่สูญเสียฟันแท้ไม่ว่าจะอยู่บริเวณฟันซี่หน้าหรือฟันกรามก็มักจะนึกถึงการทำฟันปลอมชนิดถอดได้เพื่อทดแทนฟันที่เสียไป แต่ในปัจจุบัน การทำรากฟันเทียม คือการบูรณะฟันให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมนั่นเอง หรือหากจะพูดให้เห็นภาพง่ายๆ คือการทำฟันปลอมชนิดติดแน่น เพื่อยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น และดีต่อสุขภาพเหงือกและฟันอีกด้วย

“แล้วถ้าสูญเสียฟันไปแล้ว ไม่ได้รับการรักษาล่ะ จะมีผลอะไรไหม?”

 

ผลกระทบอาจจะยังไม่เกิดขึ้นทันที หากปล่อยให้ฟันหายไปโดยไม่ได้รับการรักษา แต่การปล่อยไว้จะส่งผลเห็นได้ชัดเมื่อคนไข้มีอายุมากขึ้นหรือเริ่มมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งหากฟันที่มีปัญหานั้นอยู่บริเวณซี่หน้าที่สามารถมองเห็นได้ชัด ก็จะทำให้ความมั่นใจลดน้อยลง และยังส่งผลในด้านสุขภาพเหงือกและฟันด้วยคือ เหงือกร่น ฟันล้ม เนื่องจากผู้ที่มีอายุเพิ่มขึ้นก็จะมีสภาพกระดูกฟันและเหงือกเสื่อมลงเรื่อยๆ ตามวัย รวมถึงปัญหาการบดเคี้ยวที่จะทำให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดอีกด้วย

แต่ก็มีคนไข้บางรายที่ต้องการทำรากเทียมแต่ไม่สามารถทำได้ด้วยข้อจำกัดบางอย่าง เช่น

  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  • ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ไม่สามารถสื่อสารหรือทำความเข้าใจในกระบวนการหรือดูแลตนเองไม่ได้
  • อายุยังไม่ถึงเกณฑ์และการเจริญเติบโตของขากรรไกรยังไม่สมบูรณ์
  • ผู้ที่รับยารักษาเกี่ยวกับโรคกระดูก

รากฟันเทียมคืออะไร

ส่วนผู้สูงอายุที่ต้องการทำรากเทียมในเบื้องต้นก็ต้องให้ทันตแพทย์ใช้ดุลพินิจก่อนเช่นกัน ส่วนสำคัญที่สุดคือการประเมินว่าคุณภาพของกระดูกขากรรไกรของคนไข้มีจำนวนมากพอและมีความหนาแน่นเพียงพอที่จะเข้ารับการรักษาหรือไม่ หากมีจำนวนไม่มากพอต้องเข้าทำการปลูกกระดูกให้มีความหนาพอก่อนจึงจะสามารถฝังรากเทียมได้

การทำรากเทียม ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพฟันอย่างไรบ้าง?

  • ทดแทนการสูญเสียฟันแท้ และสามารถใช้งานได้ในระยะยาว
  • ช่วยให้มีการบดเคี้ยวได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการทำรากเทียมทำให้รู้สึกเหมือนการมีฟันใหม่ที่เป็นธรรมชาติและใช้งานได้เหมือนฟันธรรมชาติจริงๆ
  • สุขภาพฟันดีขึ้น ฟันไม่ผุ ทำให้มีรอยยิ้มที่สดใสมั่นใจได้ เพราะการทำความสะอาดที่ง่ายเหมือนการแปรงฟันปกติ
  • เหงือกไม่ร่น เนื่องจากไม่มีตะขอเหล็กเสียดสีหากต้องใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ และไม่ต้องถอดฟันปลอมเข้า – ออกบ่อยๆ

อาจจะมีคำถามว่าแล้วการทำรากเทียมนั้นจะอยู่กับเราอย่างถาวรหรือไม่? ทั้งนี้ การที่จะให้รากเทียมของเรามีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนานนั้นก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของเราด้วยนั่นเอง ข้อสำคัญเลยสำหรับผู้ที่ทำรากเทียมไม่ควรกัด หรือเคี้ยว ของแข็ง เพราะจะทำให้บริเวณฟันที่ทำรากเทียมเกิดอาการอักเสบ รวมไปถึงเหงือกด้วย และต้องหมั่นดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ แปรงฟันและใช้ไหมขัดฟัน เพื่อช่วยขจัดเศษอาหารที่จะติดซอกฟัน และหมั่นเข้าพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสภาพรากเทียมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาของสุขภาพฟันอื่นๆ ร่วมด้วย

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.