รากเทียมทั้งปาก เหมาะกับใคร มีวิธีการอย่างไร?

รากเทียมทั้งปาก สำหรับผู้ที่สูญเสียฟันแท้หลายซี่หรือทั้งปาก เพื่อคืนฟันและรอยยิ้มให้กลับมาใช้งานพร้อมคืนความมั่นใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ

BFC Dental จะมาแนะนำเรื่องการทำรากเทียมทั้งปากว่าเหมาะสำหรับผู้ที่มีฟันลักษณะใด รวมถึงวิธีการ ให้คุณกลับมามีฟันที่เรียงสวยดังเดิม

รากเทียมทั้งปาก เหมาะกับใคร?

รากฟันเทียมทั้งปาก หรือ All on 4 / All on 5 และ All on 6 เป็นศัพท์ทางทันตกรรมเพื่อใช้เรียกในเทคนิค ความแตกต่างของตัวเลขนั้นคือจำนวนของรากเทียมที่คนไข้แต่ละคนจะต้องใช้เพื่อฝังรากเทียมให้ฟันปลอมหรือสะพานฟันยึดแน่นกับเหงือก และผู้ที่เหมาะกับการทำรากฟันเทียมทั้งปาก ต้องเป็นผู้ที่สูญเสียฟันแท้จำนวนหลายซี่ หรือสูญเสียฟันทั้งปาก รวมถึงผู้ที่มีฟันสึก ฟันโยกเป็นจำนวนมาก และทันตแพทย์ได้ลงความเห็นแล้วว่าฟันทั้งสองลักษณะไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นฟันดีได้แล้ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องถอนออกและเข้ารับการทำรากเทียมทั้งปาก

เกณฑ์การรักษาของคนไข้ มีการวินิจฉัยอย่างไร

หลังจากที่ทันตแพทย์ได้ประเมินแล้วว่าคนไข้ต้องเข้ารับการทำรากเทียมทั้งปาก ถัดมาคนไข้จะต้องเข้ารับการเช็กสภาพของเหงือกและกระดูกขอกรรไกรว่ามีปริมาณกระดูกมากพอที่จะสามารถนำรากเทียมเข้าฝังได้หรือไม่ ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่เหงือกและปริมาณกระดูกมากพอคนไข้สามารถเข้ารับการทำรากเทียมได้ทันที แต่หากมีปริมาณกระดูกน้อยจนเกินไป คนไข้ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการปลูกกระดูกก่อน

วิธีการทำรากเทียมทั้งปาก เป็นอย่างไร

รากเทียมทั้งปาก

การทำรากเทียมทั้งปาก เพื่อทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป มีวิธีการ คือ

  1. ถ่ายภาพเอกซเรย์ 3 มิติ เพื่อวางแผนการรักษาและประเมินสภาพกระดูก ตำแหน่งเส้นประสาท โพรงไซนัส เพื่อทำการวางแผนการรักษาให้มีความแม่นยำ ซึ่งในขั้นตอนนี้ทันตแพทย์จะแจ้งกับคนไข้ว่าคนไข้อยู่ในเคสที่ต้องฝังรากเทียมจำนวนกี่ตัว
  2. ฝังรากเทียม ทันตแพทย์จะทำการฝังรากเทียมตามจำนวนรากเทียมที่ได้วางแผนการรักษาไว้ ซึ่งจะมีอีกหนึ่งวิธีการสำหรับผู้ที่มีฟันสึกหรือฟันโยกและต้องทำการถอนฟันออกทั้งหมด ก็สามารถที่จะถอนฟันและฝังรากเทียมได้ทันที หากในตำแหน่งที่ถอนฟันคือตำแหน่งเดียวกันกับที่ต้องฝังรากเทียม และมีปริมาณกระดูกโดยรอบที่เพียงพอ ในวิธีการนี้จะเป็นข้อดีคือคนไข้จะไม่ต้องรู้สึกเจ็บหลายครั้ง และมีแผลขนาดเล็กเท่ากับแผลถอนฟันเท่านั้น
  3. ทันตแพทย์ทำการใส่ฟันปลอมหรือสะพานฟันชั่วคราวให้คนไข้หลังจากฝังรากเทียมเสร็จ ซึ่งไม่ต้องเป็นกังวลหากจะต้องเดินออกจากคลินิกได้โดยมีฟันทันที และเข้าพบทันตแพทย์ตามนัดอีกครั้งเพื่อตรวจสภาพเหงือกและความผิดปกติอื่นๆ ก่อนเข้ารับการใส่สะพานฟันจริง

การทำรากเทียมทั้งปาก มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้ารับการรักษากับทันตแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับทันตกรรมรากเทียมเท่านั้น ซึ่งจะไม่ได้เพียงตอบสนองการมีฟันกลับมาเต็มช่องปากเพื่อใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ แต่ยังต้องสามารถออกแบบรอยยิ้มในขณะใส่รากเทียมทั้งปากเพื่อให้คนไข้มีรอยยิ้มและขนาดฟันปลอมที่มีความเป็นธรรมชาติ จึงควรต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์การรักษาคนไข้มาอย่างยาวนานเรื่องการออกแบบรอยยิ้มด้วย สนใจการทำรากเทียมทั้งปากพร้อมคืนฟันสวยรอยยิ้มเด่นให้ตัวเอง สามารถเข้าปรึกษาและรับคำแนะนำจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ BFC Dental ทุกสาขา

 

โปรโมชั่น รากเทียมทั้งปาก พร้อมสะพานฟันอะคริลิก
ราคาเดียวจบ 250,000 บาท/ขากรรไกร รวมสะพานฟันแล้ว

 

ตัวอย่างเคส รากฟันเทียมทั้งปาก  (All-on-4) ด้วยระบบดิจิทัล

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.