เติมกระดูกก่อนฝัง รากฟันเทียม แผลหายไว ด้วยเทคนิคการปั่นเลือด

ผู้ที่สูญเสียฟันแล้วอยากทำ รากฟันเทียม แต่กระดูกขากรรไกรบาง จะทำอย่างไรดี? ไม่ต้องกังวลกับปัญหานี้ เพราะคุณสามารถเติมกระดูกก่อนฝังรากเทียม ด้วยเทคนิคการปั่นเลือดได้

กระดูกขากรรไกรสำคัญต่อการฝังรากฟันเทียม

การฝังรากเทียม เป็นการผ่าตัดนำรากฟันเทียม หรือวัสดุที่ทำจากไทเทเนียม มีหน้าตาคล้ายสกรู ฝังลงไปในกระดูกขากรรไกรภายใต้เหงือก ตรงกับตำแหน่งของฟันเดิม เพื่อใช้ยึดฟันปลอมที่จะมาทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป โดยรากฟันเทียมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ฝังลงในกระดูกขากรรไกรเสมือนเป็นรากฟัน ส่วนที่ยึดระหว่างโลหะและฟันปลอม และส่วนของฟันปลอม 

รากฟันเทียมจะทำงานร่วมกับกระดูกขากรรไกร เมื่อทั้งสองอย่างประสานกันจะช่วยยึดฟันปลอมไม่ให้เลื่อนหลุดได้ ดังนั้น การที่จะฝังรากฟันเทียมได้นั้น คุณต้องมีเหงือกที่แข็งแรง และกระดูกขากรรไกรที่เพียงพอสำหรับรองรับรากฟันเทียม ผู้ที่มีกระดูกขากรรไกรบาง จึงมีโอกาสเสี่ยงที่จะฝังรากเทียมไม่สำเร็จหรือฝังไม่ได้เลย แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ คือ การเติมกระดูกก่อนฝังรากเทียม ด้วยเทคนิคการปั่นเลือด หรือ PRF

เติมกระดูกก่อนฝังรากฟันเทียม ด้วยเทคนิคการปั่นเลือด

เทคนิคการปั่นเลือด หรือ PRF (Platelet Rich Fibrin) เป็นเทคโนโลยีการเติมกระดูกก่อนฝังรากฟันเทียม โดยใช้เลือดของคนไข้เอง มาปั่นกับเครื่องปั่นเหวี่ยง เพื่อนำสารจำเป็นต่อการสร้างกระดูกรวมถึงการหายของแผลที่มีอยู่ในเลือด มาใช้งานเพื่อให้การปลูกกระดูกได้ผลดีมากยิ่งขึ้น 

โดยจะปั่นให้เป็นสารน้ำใช้ผสมกับกระดูกที่เราจะปลูก เพื่อเพิ่มสารเหนี่ยวนำสเต็มเซลล์ให้กระดูกสร้างได้ดียิ่งขึ้น และปั่นให้แข็งตัวเป็นเจล ใช้เป็นเยื่อหุ้มเพื่อคลุมกระดูกที่ปลูกไว้ อีกทั้งใช้ปิดบริเวณแผลผ่าตัด เพื่อให้แผลหายเร็วด้วย

เทคนิคนี้จึงตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการทำรากฟันเทียม แต่มีกระดูกขากรรไกรบางเป็นอย่างยิ่ง เพราะเทคนิคการปั่นเลือดหรือ PRF จะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการปลูกกระดูกให้มีมากยิ่งขึ้น เพื่อการมีฟันครบสมบูรณ์อีกครั้ง สนใจทำรากฟันเทียม หรือเติมกระดูกด้วยเทคนิคการปั่นเลือดก่อนฝังรากเทียม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์ได้เลยที่ BFC Dental ทุกสาขา

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.