ความรู้เกี่ยวกับฟัน จาก BFC Dental

จัดฟันใส 3 เดือน ก็ทำให้ ฟันห่าง ชิดได้เรียงสวย

ฟันห่าง

ปัญหา ฟันห่าง นอกจากส่งผลให้รูปฟันดูเป็นช่องว่างไม่เรียงชิดเป็นระบบที่ส่งผลต่อความสวยงามและบุคลิกภาพแล้ว ฟันห่างยังส่งผลถึงสุขภาพช่องปากและฟันแบบที่เรายังไม่รู้ตัวอยู่ก็ได้

ปัญหา ฟันห่าง สามารถเกิดขึ้นได้ทุกตำแหน่ง ไม่ว่าจะฟันหน้าหรือฟันหลัง แต่จะสังเกตได้ชัดคือในตำแหน่งบริเวณฟันหน้า ซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่คนไข้ของ BFC Dental เข้าพบทันตแพทย์เพื่อเข้ารักษาและแก้ไขปัญหาฟันห่าง ให้มีฟันที่เรียงเป็นระเบียบได้มากขึ้น

คนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับ ฟันห่างอย่างไร?

เนื่องด้วยคนไข้มีปัญหาฟันห่าง ซึ่งทำให้มีเศษอาหารติดอยู่ตามซอกฟันเป็นประจำหลังรับประทานอาหาร ซึ่งปัญหานี้ยังรวมถึงการบดเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดด้วยเช่นกันจึงทำให้มีเศษอาหารติดฟันหลงเหลืออยู่ และทันตแพทย์ได้ทำการตรวจสุขภาพช่องปากแล้วพบว่า คนไข้มีฟันห่างหลายตำแหน่งทั้งฟันด้านหน้าและด้านหลัง

ฟันห่าง

ทันตแพทย์เลือกวิธีการแก้ปัญหา ฟันห่าง ด้วยเครื่องมือจัดฟันใส ClearSmile 

ทันตแพทย์ได้ประเมินเพื่อวางแผนการรักษาเพื่อแก้ปัญหาฟันห่างให้กับคนไข้ โดยใช้วิธีการจัดฟันใส โดยใช้เครื่องมือจัดฟัน ClearSmile ด้วยหลักการทำงานของตัวอุปกรณ์ คือ การติดวัสดุบนผิวฟันที่มีลักษณะคล้ายปุ่มหรือเรียกว่า Attachment เพื่อให้ฟันมีการเคลื่อนตัวไปยังทิศทางที่ทันตแพทย์ได้วางแผนการรักษาไว้ และเพื่อปิดช่องว่างของฟันที่ห่างทั้งฟันหน้าและหลัง โดยการเคลื่อนที่ที่เรียกว่า Constriction ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของอุปกรณ์จัดฟันใส ClearSmile นั่นเอง 

ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมให้กับหลักการทำงานของอุปกรณ์จัดฟันใสได้ว่า มีความต่างจากการทำงานของเหล็กจัดฟันคือ อุปกรณ์จัดฟันใสสามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของฟันไปพร้อมกับระยะเวลาที่ทันตแพทย์ได้กำหนดไว้ บวกกับวินัยในการใส่อุปกรณ์จัดฟันใสของคนไข้ คือ ขั้นต่ำ 20 ชั่วโมงต่อวัน จึงทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปตามแผนการรักษา ซึ่งผลลัพธ์ของการจัดฟันของคนไข้จึงมีประสิทธิภาพของการทำงานเป็นไปตามระบบและมีระยะเวลาที่แม่นยำ สรุปได้ว่า คนไข้ในเคสนี้สามารถแก้ไขฟันห่างให้กลับมามีฟันชิดเรียงสวยโดยการใช้อุปกรณ์จัดฟันใส ClearSmile ได้ เพียงใช้ระยะเวลาเพียง 3 เดือนเท่านั้น

BFC-Dental LINE Connect

ไม่พลาดอัพเดตข่าวสารข้อมูล รวมถึงบทความเกี่ยวกับทันตกรรมและโปรโมชั่นก่อนใคร พิเศษสุดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น 

Others Articles