คืนความมั่นใจให้รอยยิ้มหลังสูญเสียฟันแท้ ภายใน 7 วัน ด้วย รากเทียมทั้งปาก

ทำ รากเทียมทั้งปาก เพื่อคืนความั่นใจให้กับรอยยิ้มให้วันที่สูญเสียฟันแท้ไปให้กลับมาใช้งานได้เหมือนมีฟันธรรมชาติ

จากเคสคนไข้ของ BFC Dental รายนี้ สูญเสียฟันแท้ โดยมีปัญหาฟันล่างโยกและฟันสึก ส่วนฟันบนเกิดความเสียหายคือ ฟันหักและมีลักษณะเป็นตอ

รากเทียมทั้งปาก

เริ่มสู่ขั้นตอนการทำ รากเทียมทั้งปาก 

เนื่องจากการเข้ารับการทำรากเทียมทั้งปากนั้นมีขั้นตอนในการรักษาที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนมาก จึงจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทันตแพทย์เป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ตำแหน่งในการฝังรากเทียมและระยะเวลาในการรักษามีความแม่นยำ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการรักษาและการใช้ไกด์ผ่าตัดฝังรากเทียมระบบ Digital จึงเป็นเทคโนโลยีที่ทันตแพทย์ BFC นำมาใช้ในการรักษา ซึ่งจะช่วยให้สามารถออกแบบตัวฟันและตำแหน่งรากเทียม รวมถึงรอยยิ้มหลังจากการทำรากเทียมเพื่อให้การใช้งานมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด

เพราะฉะนั้นแนวทางของการรักษาคนไข้ในเคสนี้ ทันตแพทย์ได้วางแผนใส่รากเทียมฟันล่างจำนวน 4 ตัว เพื่อยึดตัวฟันปลอมทั้งหมดในด้านล่าง หลังจากถอนฟันที่มีปัญหาคือ ฟันโยกและฟันสึก ส่วนฟันบนจะทำการใส่รากเทียมจำนวน 5 ตัว

รากเทียมทั้งปาก

เมื่อทันตแพทย์วางแผนและออกแบบโดยใช้ Digital Guide เพื่อช่วยกำหนดตำแหน่งในการฝังรากเทียมเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการฝังรากเทียมตามจำนวนที่ได้กล่าวไปข้างต้น และหลังจากนั้นเป็นเวลา 7 วันทันตแพทย์จะนัดเพื่อตรวจสอบว่าคนไข้มีอาการติดเชื้อหรือไม่ ซึ่งผลที่ออกมาคือเป็นปกติ และมีการสมานกันระหว่างเหงือกกับรากฟันได้เป็นอย่างดี พร้อมใส่ตัวฟันทันที

หลังจากการฝังรากเทียม 7 วัน ทันตแพทย์ก็จะทำการใส่ฟันให้คนไข้ ซึ่งสำหรับเคสนี้ คนไข้ได้รับการใส่ฟันจำนวน 10 ซี่ ทั้งขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นของขั้นตอนการทำรากเทียมทั้งปากและสามารถใส่ฟันได้ โดยใช้ระยะเวลาในการรักษา 7 วัน จะเห็นได้ว่าการทำรากเทียมทั้งปากด้วยขั้นตอนดังกล่าว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยเหลือนั้น ทำให้ระยะเวลาในการรักษามีความแม่นยำ และลดข้อผิดพลาดระหว่างการรักษาได้เป็นอย่างดี ส่วนหลังการรักษาคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บปวดน้อยเนื่องจากแผลมีขนาดเล็ก ซึ่งจากการติดตามผลของคนไข้รายนี้หลังจากใส่รากเทียมเรียบร้อยแล้ว คนไข้สามารถมีฟันได้ใช้งานได้เหมือนฟันธรรมชาติ

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.