การเคลื่อนที่ของฟันเมื่อ จัดฟันเหล็กกับจัดฟันใส ต่างกันอย่างไร?

เมื่อเราพอได้ทราบกันแล้วว่าการ จัดฟันเหล็กกับจัดฟันใส มีความแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาพูดถึงการทำงานของอุปกรณ์การจัดฟันของทั้งสองประเภทว่าตัวอุปกรณ์นั้นทำให้ฟันเคลื่อนที่มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

การเคลื่อนที่ของฟันเมื่อจัดฟันแบบโลหะ

เครื่องมือจัดฟันทุกชิ้นออกแบบมาให้ทำงานร่วมกัน ซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของฟัน โดยลวดจัดฟันได้ถูกออกแบบมาให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อนำลวดร้อยกับแบร็กเก็ตและยึดไว้กับยางรัดฟัน ตัวลวดจะทำหน้าที่บังคับและใช้แรงดึงไปยังตำแหน่งและรูปร่างตามแนวที่ถูกต้อง ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้กำหนดและวางแผนการรักษาไว้แล้ว อีกทั้งยังมียางดึงฟันก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งทำให้ฟันมีการเคลื่อนตัวได้ โดยมียางดึงหลายขนาดและให้แรงที่ต่างกัน การใส่ยางดึงฟันต้องอาศัยวินัยของคนไข้อย่างเคร่งครัด ถึงจะทำให้ผลลัพธ์ในการรักษาเกิดประสิทธิภาพและตรงตามแผนการรักษาที่ทันตแพทย์ได้วางไว้ให้มากที่สุด

จัดฟันเหล็กกับจัดฟันใส

การเคลื่อนที่ของฟันเมื่อจัดฟันใส Käse Aligner

การจัดฟันใส Käse Aligner อย่างที่ทราบกันคือ อุปกรณ์จะมีลักษณะใส ซึ่งคนทั่วไปถ้าไม่สังเกตจริงๆ จะมองไม่เห็นว่าเรากำลังจัดฟันอยู่ ด้วยวัสดุที่เป็นพลาสติกชนิดพิเศษ โดยฟันของเราจะถูกครอบด้วยอุปกรณ์จัดฟันใส Käse Aligner ที่มีลักษณะคล้ายรีเทนเนอร์ใส ซึ่งจะมีสิ่งที่ติดอยู่กับฟันซึ่งจะมีลักษณะเป็นปุ่มใสๆ หรือเรียกว่า Attachment ในการกำหนดการเคลื่อนที่ของฟันในแต่ละซี่   เมื่อฟันเคลื่อนอุปกรณ์จะใช้แรงผลัก ในการดึงออกหรือดันเข้า ซึ่งการจัดฟันใสนั้นก็จะมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เครื่อง Intraoral Scanner หรือเครื่องสแกนฟัน 3 มิติ รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเรื่องการจำลองการเคลื่อนที่ของฟัน (Virtual Setup) เพื่อคำนวณทิศทางการเข้าที่ของฟันให้เกิดความแม่นยำมากที่สุด แต่การจัดฟันใส Käse Aligner นั้นไม่ได้หมายความว่าจะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างจากการจัดฟันแบบทั่วไป เพราะบางคนเกิดความเข้าใจผิดว่า การจัดฟันแบบใสอาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด และไม่ใช่การจัดฟันใสโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงาน เพราะฉะนั้นการจัดฟันใสไม่ได้หมายความว่าจะทำที่ไหนก็ได้ ทันตแพทย์อาจจะไม่จำเป็น แต่ความจริงแล้วการจัดฟันใสยังต้องอาศัยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการใส่อุปกรณ์ของคนไข้แต่ละคนมีการตอบสนองกับอุปกรณ์ไม่เท่ากัน คนไข้ต้องอยู่ในความดูแลของทันตแพทย์ตลอดระยะเวลาในการรักษา จึงสรุปได้ว่าการจัดฟันใสนั้น ไม่ได้เป็นการจัดฟันโดยใช้เทคโนโลยี แต่เป็นการจัดฟันที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยให้การจัดฟันเกิดผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ไม่ว่าคุณจะเลือกการจัดฟันแบบใด สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดคือ จุดประสงค์เริ่มต้นว่าต้องการจัดฟันเพราะอะไร ไม่ใช่ความพอใจว่าการที่เราใช้อุปกรณ์แบบใดระหว่างการจัดฟัน เพราะผลลัพธ์ของการจัดฟันคือการมีฟันที่เรียงตัวสวย และสามารถป้องกันการเกิดปัญหาภายในช่องปากที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต และความชำนาญของทันตแพทย์กับการจัดฟันทั้งสองประเภทก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันที่เราควรต้องศึกษาก่อนเข้ารับการจัดฟัน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดฟันทั้งสองประเภทนี้หรือต้องการทราบว่าเราเหมาะกับการจัดฟันแบบใดก็ควรเข้ารับคำปรึกษาจากคลินิกทำฟันและโรงพยาบาลที่เชื่อถือได้โดยตรง หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อเข้ารับบริการและรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ BFC Dental ทุกสาขา

 

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.