แก้ฟันยื่น ด้วยจัดฟันใส ClearSmile โดยไม่ต้องถอนฟัน ภายใน 6 เดือน

การ แก้ฟันยื่น เป็นเคสที่มักจะเจอในกลุ่มคนไทยเป็นอย่างมากซึ่งในกรณีคนไข้ที่มีปัญหาฟันยื่นสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือ หนึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่มีรูปปากอูมยื่นอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งเกิดจากในส่วนของฐานกะโหลกที่ยื่นร่วมด้วย อีกกลุ่มคือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องฟันยื่นเพียงอย่างเดียวโดยที่ฐานกะโหลกมีลักษณะปกติซึ่งกลุ่มที่จะพบได้ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของกลุ่มที่สอง

โดยขั้นตอนการรักษาทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยการจัดฟันใส ซึ่งหนึ่งในวิธีที่จะแก้ไขปัญหาฟันยื่นสามารถทำได้โดยการถอยฟันกลับมาข้างหลังโดยต้องทำการหาช่องว่างหรือพื้นที่ให้กับฟันในการเคลื่อนที่ ในกรณีนี้การเคลื่อนที่ของฟันเราสามารถทำได้สองวิธีคือ การถอนฟัน และการกรอฟัน ซึ่งการรักษาแบบถอนฟันจะเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก แต่ในหลายๆเคสเราไม่จำเป็นต้องทำการถอนฟันเสมอไปแต่เราสามารถใช้เทคนิคทำการถอยฟัน หรือแก้อาการยื่นของฟันได้โดยเพียงการกรอฟันเท่านั้นเอง

ตัวอย่างเคสปัญหาฟันยื่น: ระยะเวลาการรักษา 6 เดือน

แก้ฟันยื่นแก้ฟันยื่น

ในเคสนี้คนไข้มาด้วยปัญหาเคยจัดฟันเหล็กมาก่อนแล้วแต่รู้สึกฟันยังยื่นอยู่ และมีอาการปวดกรามทั้งสองข้างเวลาเคี้ยวของแข็ง ซึ่งจากการวินิจฉัยพบว่าบริเวณฟันหน้าของคนไข้ซึ่งสามารถเห็นได้เพิ่มเติมจากภาพถ่าย x-ray ว่าฟันหน้าไม่ซบกันอย่างชัดเจนจึงส่งผลให้เวลาเคี้ยวอาหารแรงที่เคี้ยวไปสบบริเวณฟันหลังอย่างเดียวเลยจึงทำให้มีอาการปวดกรามร่วมด้วย

ซึ่งแผนการรักษาสำหรับเคสนี้ได้ทำการวางแผนคือต้องมีการกรอฟันทั้งหมด 11 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 0.5 มิลลิเมตร หลังจากนั้นจึงได้ใส่เครื่องมือจัดฟันใสเป็นระยะเวลา 6 เดือน ผลลัพธ์ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือ ฟันหน้าบนมีการถอยกลับอย่างเห็นได้ชัด และฟันหน้ามีการซบกันมากขึ้นทำให้อาการปวดกรามลดลงเนื่องจากแรงขณะบดเคี้ยวได้ถูกกระจายออกมาที่ด้านหน้าและด้านหลัง นอกจากนั้นในหากสังเกตจากภาพถ่าย x-ray (Cephalogram x-ray) จะเห็นได้ชัดว่าองศาของฟันหน้ามีค่าที่ลดลงจาก 104.2 เป็น 94.856 ซึ่งบ่งบอกได้ว่าฟันหน้ามีการงุ้มเข้า (Retrocline) อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นการจัดฟันใสถึงเป็นหนึ่งทางเลือกของการแก้ไขฟันยื่นโดยที่ไม่ต้องถอนฟัน และสามารถรักษาในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วย

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.