เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก จำเป็นหรือไม่?

เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก เป็นการใช้ฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงเคลือบลงไปที่ผิวฟัน เพื่อป้องกันฟันผุ แต่เด็กทุกคนจำเป็นต้องเคลือบฟลูออไรด์หรือไม่? วันนี้ BFC Dental จะมาไขข้อสงสัยนี้กัน! 

เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก คืออะไร?

เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก จัดเป็นการให้ฟลูออไรด์สัมผัสกับผิวฟันโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีที่ส่งผลเฉพาะที่ โดยฟลูออไรด์ที่อยู่ในรูปแบบเจลหรือโฟมนั้น จะถูกเคลือบลงไปที่ผิวฟัน ฟลูออไรด์ที่สะสมอยู่นั้นจะทำให้ผลึกเคลือบฟันแข็งแรง ทนต่อกรด ช่วยยับยั้งการละลายตัวของแร่ธาตุ และกระตุ้นการสะสมของแร่ธาตุ แคลเซียม และฟอสฟอรัสที่ผิวฟัน เมื่อเคลือบฟันแข็งแรง ปัญหาฟันผุก็จะเกิดขึ้นได้ยาก

นอกจากนี้ ฟลูออไรด์ยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต และการสร้างกรดของแบคทีเรียด้วย เพราะโดยปกติแล้ว แบคทีเรียเหล่านี้คือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการสลายตัวของแร่ธาตุที่เคลือบฟันอยู่ ด้วยการที่แบคทีเรียบริโภคน้ำตาลที่ตกค้างอยู่ในช่องปากของคุณเป็นอาหาร แล้วผลิตกรดขึ้นเพื่อทำลายผลึกแร่ธาตุ เมื่อสูญเสียเคลือบฟันในปริมาณมากกว่าการคืนแร่ธาตุกลับสู่เคลือบฟัน ย่อมมีโอกาสฟันผุได้ง่ายยิ่งขึ้น ฟลูออไรด์ แร่ธาตุที่พบได้ในอาหารบางชนิด ยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก เป็นต้น จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของฟัน ช่วยป้องกันฟันผุได้

เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก จำเป็นหรือไม่?

เมื่อฟลูออไรด์เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อฟัน การเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กจึงเป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้กัน เนื่องจากเด็กนั้นมีภาวะเสี่ยงที่จะฟันผุได้ง่าย จากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น มีประวัติฟันผุ ไม่แปรงฟัน รับประทานอาหารรสหวานหรือของว่างเป็นประจำ ละเลยการตรวจสุขภาพฟัน เป็นต้น เมื่อทันตแพทย์ประเมินความเสี่ยงเหล่านี้แล้ว ส่งผลให้เด็กหลายคนจำเป็นต้องได้รับฟลูออไรด์เสริม หรือการเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ เพราะถึงแม้จะฟันน้ำนม แต่หากฟันผุขึ้นมาก็ส่งผลกระทบไม่แพ้ฟันแท้ เช่น ฟันผุจนเกิดการติดเชื้อลุกลามใหญ่โต ภาวะขาดสารอาหารเพราะไม่สามารถใช้งานฟันได้อย่างปกติ ปัญหาด้านจิตใจและบุคลิกภาพ เป็นต้น

เคลือบฟลูออไรด์ในเด็ก

  • เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กที่มีความเสี่ยงฟันผุต่ำ : ในกรณีนี้ อาจไม่จำเป็นต้องเคลือบฟลูออไรด์ แต่ควรตรวจสุขภาพฟันทุก ๆ 6 เดือน
  • เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กที่มีความเสี่ยงฟันผุปานกลาง : ควรตรวจสุขภาพฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ทุก 6 เดือน
  • เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กที่มีความเสี่ยงฟันผุสูง : ควรตรวจสุขภาพฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ทุก 3 เดือน

ทางที่ดี ผู้ปกครองอย่างเราควรพาเด็ก ๆ ไปพบทันตแพทย์เป็นประจำ อย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน เพื่อตรวจเช็กสุขภาพฟันและช่องปาก รับการเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ รวมทั้งปรึกษาทันตแพทย์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของฟลูออไรด์ที่ดี และเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยได้ที่ BFC Dental ทุกสาขา

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.