ความสุขกลับคืนมา เมื่อกลับมามีฟันใกล้เคียงฟันธรรมชาติอีกครั้งด้วย รากเทียมทั้งปาก

รากเทียมทั้งปาก ทางออกเพื่อทวงคืนความสุขให้กลับมาอีกครั้ง เพราะเมื่อสูญเสียฟันแท้ไปหลายซี่ย่อมสร้างผลกระทบมากมายให้กับคุณ ทั้งสุขภาพช่องปาก และสุขภาพร่างกายโดยรวม รวมไปถึงกระทบกับการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมการรับประทานอาหาร การพูดหรือออกเสียง การยิ้ม หัวเราะ และกิจกรรมการออกไปพบปะผู้คน เป็นต้น

ทำรากเทียมทั้งปาก ก่อนผลกระทบจากการสูญเสียฟันหลายซี่จะทำลายความสุขในการใช้ชีวิตของคุณ

  • สูญเสียฟันแท้หลายซี่ หากปล่อยไว้นานจะทำให้กระดูกบริเวณขากรรไกรค่อย ๆ ยุบตัวลง และละลายหายไปเรื่อย ๆ เนื่องจากไม่มีส่วนของรากฟันค่อยค้ำยัน ในระยะยาวเมื่อโดนแรงกระทำจากการบดเคี้ยวอาหารเป็นประจำ จะส่งผลให้กระดูกขากรรไกรละลาย จนทำให้ฟันซี่ข้างเคียงโยกได้ การทำรากเทียมทั้งปากจึงเป็นทางออกที่ดีเพื่อยับยั้งปัญหานี้
  • ปล่อยฟันหลอไว้นาน เพราะสูญเสียฟันแท้หลายซี่ จะส่งผลต่อความแข็งแรงของฟันแท้ที่เหลืออยู่ และอาจทำให้ฟันล้มได้ เพราะฟันเคลื่อนที่เข้าหาช่องว่างจนล้มเอียง
  • บดเคี้ยวอาหารยากลำบาก อาหารบางประเภทเคี้ยวไม่ได้ โดยเฉพาะอาหารที่มีลักษณะเหนียว และแข็ง บางคนใช้ฟันที่เหลืออยู่เคี้ยวอาหารให้อ่อนลงและใช้เหงือกบดอาหารต่อ ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพช่องปาก และระบบย่อยอาหาร
  • ต้องหลีกเลี่ยงการทานอาหารบางชนิด จนอาจเป็นต้นเหตุให้ร่างกายรับสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการ และเกิดภาวะขาดสารอาหารได้ในที่สุด
  • ทำให้โครงสร้างใบหน้า และรูปปากผิดปกติ จนอาจทำให้หน้าแก่ก่อนวัยได้ เนื่องจากฟันหายไปทำให้โครงสร้างใบหน้าส่วนล่าง ได้แก่ส่วนแก้มและคางหดสั้นลง กล้ามเนื้อที่เคยถูกยืดจนตึง ก็จะหย่อนคล้อยตามไปด้วย
  • ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม พบปะผู้คน ไม่กล้ายิ้มหรือหัวเราะต่อหน้าคนอื่น รวมถึงพูดออกเสียงไม่ชัดเจนจนทำให้สูญเสียบุคลิกภาพที่ดี 

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัญหาเหล่านี้ ทำลายความสุขในการใช้ชีวิตของคุณ เราจึงต้องหาวิธีเพื่อจัดการกับการสูญเสียฟันแท้หลายซี่ นั่นคือ การทำรากเทียมทั้งปาก ที่ BFC Dental ทางออกเพื่อกลับมามีฟันใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติอีกครั้ง

รากเทียมทั้งปากทางออกเพื่อกลับมามีฟันใกล้เคียงกับฟันแท้อีกครั้ง

รากเทียมทั้งปาก คือ วัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันทำจากไททาเนียม ใช้สำหรับฝังลงไปในกระดูกขากรรไกรเพื่อยึดฟันปลอมให้ติดแน่น จึงดูสวยงามเป็นธรรมชาติ และใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันแท้มากที่สุด จึงไร้ปัญหาฟันปลอมหลวม หลุด หรือขยับได้ขณะใช้งาน ทำให้คุณทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ

การทำรากเทียมทั้งปากนั้นจะใช้รากเทียมขั้นต่ำ 4 ตัวขึ้นไป ขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของขากรรไกรของคนไข้แต่ละคน โดยส่วนมากฟันด้านบนจะใช้รากเทียม 5 – 6 ตัว ซึ่งจะใช้จำนวนมากกว่าฟันด้านล่าง เพื่อยึดติดกับฟันปลอมให้แน่นกับเหงือก โดยผู้ที่เหมาะกับการทำรากฟันเทียมทั้งปาก ต้องเป็นผู้ที่สูญเสียฟันแท้จำนวนหลายซี่ หรือสูญเสียฟันทั้งปากจากหลากหลายสาเหตุ รวมถึงผู้ที่มีฟันสึก ฟันโยกเป็นจำนวนมาก และทันตแพทย์ได้ลงความเห็นแล้วว่าฟันลักษณะดังกล่าวไม่สามารถรักษาให้กลับมาเป็นฟันดีได้แล้ว ก็มีความจำเป็นที่จะต้องถอนออกและเข้ารับการทำรากเทียมทั้งปาก

รากเทียมทั้งปาก รากเทียมทั้งปาก รากเทียมทั้งปาก

Smile Transformation ด้วยการทำรากเทียมทั้งปากในฟันบนเสร็จภายใน 7 วัน

ความสุขกลับมาอีกครั้ง เมื่อทำรากเทียมทั้งปาก ที่ BFC Dental

อยากกลับมามีฟันใกล้เคียงฟันธรรมชาติอีกครั้ง ทำรากเทียมทั้งปาก ที่ BFC Dental คือทางออกที่ใช่ เช่นเดียวกับเคสนี้ที่คนไข้ตัดสินใจทำรากเทียมทั้งปาก เนื่องจากสูญเสียฟันแท้ไปหลายซี่ โดยเป็นการฝังรากเทียมทั้งปากในฟันบน 5 ตัว พร้อมใส่สะพานฟันอะคริลิก คนไข้จึงกลับมามีฟันใกล้เคียงฟันแท้ ทั้งในเรื่องความสวยงาม และการใช้งาน

ความสุขกลับมาอีกครั้ง เมื่อทำรากเทียมทั้งปาก ที่ BFC Dental ทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นความสุขในการรับประทานอาหาร ความสุขในการเข้าสังคม พูดคุยอย่างมั่นใจ ความสุขที่ไม่ต้องค่อยระวังว่าฟันปลอมจะหลวม หลุด หรือขยับได้ตอนทำกิจกรรรมต่าง ๆ ทำให้คุณกลับมาใช้งานฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียงฟันธรรมชาติอีกครั้ง

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.