รากเทียมทั้งปาก กับปัญหาฟันโยกเพราะโรคปริทันต์เป็นตัวต้นเหตุ

รากเทียมทั้งปาก ช่วยที! เพราะโรคปริทันต์ที่เป็นอยู่ทวีความรุนแรงขึ้น จนส่งผลต่อความแข็งแรงของฟัน ทำให้ฟันโยก และอาจต้องถอนฟันทิ้งในที่สุด

การทำรากเทียมทั้งปากของคนไข้รายนี้ มีต้นเหตุมากจากปัญหาฟันโยกทั้งปากอย่างรุนแรง เนื่องจากโรคปริทันต์ หรือ Periodontal disease ซึ่งเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณเหงือก กระดูกรองรับรากฟัน เคลือบรากฟัน เอ็นยึดรากฟันและกระดูกเบ้าฟัน เมื่อไม่ได้รับการทำความสะอาดคราบที่สะสมอยู่จะกลายเป็นคราบหินปูน และที่อยู่ของเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองที่เหงือก และเกิดอาการอักเสบได้ในที่สุด การอักเสบของอวัยวะโดยรอบตัวฟัน ทั้งเหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟัน และกระดูกเบ้าฟัน หากไม่ได้รับการรักษาอวัยวะเหล่านี้จะถูกทำลาย โดยเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่จะสร้างสารพิษมาย่อยสลายเหงือกและกระดูกเบ้าฟัน จนทำให้ฟันโยก และต้องสูญเสียฟันในที่สุด

รากเทียมทั้งปาก หรือ Full Mouth Dental Implants (All-on-4) By Dr.Manapat Thaveeprungsiporn

รากเทียมทั้งปาก

โดยกระดูกรอบรับรากฟันหรือกระดูกเบ้าฟัน จะเริ่มถูกทำลายในระยะที่ 2 ของโรปริทันต์ และจะรุกรามต่อเนื่องไปทั้งซี่ฟันจนถึงปลายรากฟัน การละลายหรือถูกทำลายของกระดูกเบ้าฟันนั้นจะทำให้ฟันทั้งช่องปากโยกอย่างรุนแรง เพราะไม่มีกระดูกยึด จนจำเป็นต้องถอนทิ้ง เช่นเดียวกับเคสนี้ ที่ทั้งฟันบนและฟันล่างเกิดปัญหาฟันโยกอย่างรุนแรงเพราะโรคปริทันต์ ทำให้ขณะบดเคี้ยวอาหารหรือกัดฟัน ฟันจะขยับอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลให้ฟันยื่นออกไปด้านหน้าเวลากัดฟันเสมอ

รากเทียมทั้งปาก รากเทียมทั้งปาก

จากอาการดังกล่าว ทันตแพทย์จึงวางแผนการรักษาด้วยการทำรากเทียมทั้งปาก ด้วยระบบดิจิตอล โดยในกรณีของเคสนี้จำเป็นต้องถอนฟันทิ้งทั้งหมด เนื่องจากฟันแท้ที่เหลืออยู่นั้นโยกอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเก็บไว้ได้ หลังจากถอนฟันก็จะทำการฝังรากเทียมที่ฟันบนจำนวน 4 ตัว และฟันล่างจำนวน 4 ตัว หลังจากฝังรากเทียมเรียบร้อย จะใส่สะพานฟันอะคริลิก คนไข้ก็จะมีฟันครบทุกซี่ที่พร้อมใช้งานได้ในระยะเวาเพียง 7 วันเท่านั้น นอกจากจะคืนรอยยิ้มสวยให้คนไข้แล้ว การทำรากเทียมทั้งปากของคนไข้รายนี้ ยังช่วยเรื่องการบดเคี้ยวอาหารให้ดีขึ้น และปรับรูปฟันและรูปปากให้สวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ แม้จะเจอปัญหาใหญ่อย่างโรคปริทันต์ รากเทียมทั้งปากด้วยระบบดิจิตอลก็ยังช่วยคุณได้ อย่าปล่อยปัญหาให้เรื้อรัง ขอเข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคปริทันต์ หรือทำรากเทียมทั้งปากได้เลยที่ BFC Dental ทุกสาขา

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.