รากเทียมทั้งปาก กับปัญหาฟันโยกเพราะโรคปริทันต์เป็นตัวต้นเหตุ

รากเทียมทั้งปาก ช่วยที! เพราะโรคปริทันต์ที่เป็นอยู่ทวีความรุนแรงขึ้น จนส่งผลต่อความแข็งแรงของฟัน ทำให้ฟันโยก และอาจต้องถอนฟันทิ้งในที่สุด

การทำรากเทียมทั้งปากของคนไข้รายนี้ มีต้นเหตุมากจากปัญหาฟันโยกทั้งปากอย่างรุนแรง เนื่องจากโรคปริทันต์ หรือ Periodontal disease ซึ่งเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณเหงือก กระดูกรองรับรากฟัน เคลือบรากฟัน เอ็นยึดรากฟันและกระดูกเบ้าฟัน เมื่อไม่ได้รับการทำความสะอาดคราบที่สะสมอยู่จะกลายเป็นคราบหินปูน และที่อยู่ของเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เกิดการระคายเคืองที่เหงือก และเกิดอาการอักเสบได้ในที่สุด การอักเสบของอวัยวะโดยรอบตัวฟัน ทั้งเหงือก เอ็นยึดปริทันต์ เคลือบรากฟัน และกระดูกเบ้าฟัน หากไม่ได้รับการรักษาอวัยวะเหล่านี้จะถูกทำลาย โดยเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่จะสร้างสารพิษมาย่อยสลายเหงือกและกระดูกเบ้าฟัน จนทำให้ฟันโยก และต้องสูญเสียฟันในที่สุด

รากเทียมทั้งปาก หรือ Full Mouth Dental Implants (All-on-4) By Dr.Manapat Thaveeprungsiporn

รากเทียมทั้งปาก

โดยกระดูกรอบรับรากฟันหรือกระดูกเบ้าฟัน จะเริ่มถูกทำลายในระยะที่ 2 ของโรปริทันต์ และจะรุกรามต่อเนื่องไปทั้งซี่ฟันจนถึงปลายรากฟัน การละลายหรือถูกทำลายของกระดูกเบ้าฟันนั้นจะทำให้ฟันทั้งช่องปากโยกอย่างรุนแรง เพราะไม่มีกระดูกยึด จนจำเป็นต้องถอนทิ้ง เช่นเดียวกับเคสนี้ ที่ทั้งฟันบนและฟันล่างเกิดปัญหาฟันโยกอย่างรุนแรงเพราะโรคปริทันต์ ทำให้ขณะบดเคี้ยวอาหารหรือกัดฟัน ฟันจะขยับอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลให้ฟันยื่นออกไปด้านหน้าเวลากัดฟันเสมอ

รากเทียมทั้งปาก รากเทียมทั้งปาก

จากอาการดังกล่าว ทันตแพทย์จึงวางแผนการรักษาด้วยการทำรากเทียมทั้งปาก ด้วยระบบดิจิตอล โดยในกรณีของเคสนี้จำเป็นต้องถอนฟันทิ้งทั้งหมด เนื่องจากฟันแท้ที่เหลืออยู่นั้นโยกอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเก็บไว้ได้ หลังจากถอนฟันก็จะทำการฝังรากเทียมที่ฟันบนจำนวน 4 ตัว และฟันล่างจำนวน 4 ตัว หลังจากฝังรากเทียมเรียบร้อย จะใส่สะพานฟันอะคริลิก คนไข้ก็จะมีฟันครบทุกซี่ที่พร้อมใช้งานได้ในระยะเวาเพียง 7 วันเท่านั้น นอกจากจะคืนรอยยิ้มสวยให้คนไข้แล้ว การทำรากเทียมทั้งปากของคนไข้รายนี้ ยังช่วยเรื่องการบดเคี้ยวอาหารให้ดีขึ้น และปรับรูปฟันและรูปปากให้สวยงามมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

เพราะทุกปัญหามีทางออกเสมอ แม้จะเจอปัญหาใหญ่อย่างโรคปริทันต์ รากเทียมทั้งปากด้วยระบบดิจิตอลก็ยังช่วยคุณได้ อย่าปล่อยปัญหาให้เรื้อรัง ขอเข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคปริทันต์ หรือทำรากเทียมทั้งปากได้เลยที่ BFC Dental ทุกสาขา

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.