รากเทียมทั้งปาก และจัดฟัน ช่วยปรับรูปปากและใบหน้า ได้จริงหรือไม่?

การทำ รากเทียมทั้งปาก และจัดฟัน เป็นวิธีที่สามารถปรับรูปปากและใบหน้าให้เข้าที่และดูดีได้ เนื่องจากฟันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อรูปปาก และโครงสร้างใบหน้า

มีหลากหลายสาเหตุที่ทำให้คุณต้องสูญเสียฟันแท้ไปหลายซี่ แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไร สิ่งที่ต้องคิดต่อไปคือ วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางเลือกที่ดีก็คงหนีไม่พ้น การทำรากเทียมทั้งปาก หรือ Full Mouth Implant การฝังรากเทียมด้วยวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายสกรูลงในกระดูกขากรรไกร เพื่อเป็นตัวรองรับสะพานฟัน หรือฟันปลอมที่จะมาทดแทนฟันแท้ที่เสียไป ซึ่งวิธีนี้ถือเป็น 1 วิธี ที่จะทำให้คุณกลับมาใช้งานฟันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด หลายๆ คนจึงตัดสินใจทำรากเทียมทั้งปาก อย่างคนไข้เคสนี้ที่สูญเสียฟันบนไปหลายซี่ ทำให้มีปัญหาด้านการบดเคี้ยว สูญเสียบุคลิกภาพที่ดี และความมั่นใจ รูปปากและใบหน้าผิดปกติ รูปปากยุบลงไป แก้มตอบ เพราะไม่มีฟันช่วยค่ำยัน คงรูปปาก และรูปหน้าไว้ จึงเป็นต้นเหตุให้คนไข้ตัดสินใจรักษาด้วยการทำรากเทียมทั้งปากในฟันบน โดยทำการฝังรากเทียมทั้งหมด 6 ตัว และใส่สะพานฟันเซรามิก (Zirconia) ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมีสีใกล้เคียงฟันธรรมชาติ จำนวน 10 ซี่ เพื่อทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป

แต่ปัญหาไม่ได้จบเพียงเท่านี้ เพราะคนไข้ยังประสบปัญหาฟันห่างบริเวณฟันล่างด้วย ซึ่งการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติในลักษณะนี้จะส่งผลให้เกิดปัญหาเศษอาหาร คราบสกปรก และแบคทีเรียไปสะสมตามซอกฟันได้ง่าย แต่ทำความสะอาดได้ยาก จนกลายเป็นต้นเหตุของกลิ่นปาก หินปูน ฟันผุ และโรคเหงือกได้ อีกทั้งยังส่งผลต่อความสวยงามของฟัน รูปปาก และโครงสร้างใบหน้า ในเคสนี้จึงต้องแก้ปัญหาฟันห่างโดยการจัดฟันร่วมด้วย เพื่อทำให้ฟันล่างเรียงชิดติดกัน

รากเทียมทั้งปาก

นอกจากจะช่วยให้กลับมาใช้งานฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นได้แล้ว ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบัน ทำให้การทำรากเทียมทั้งปาก และจัดฟัน เป็น 2 วิธี ที่ช่วยสร้างรูปปาก และปรับปรุงโครงสร้างรูปหน้าส่วนล่างให้เป็นปกติ และดูดีได้อีกด้วย เพราะฟันเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยคงรูป และกำหนดลักษณะของรูปปาก และรูปหน้า เมื่อกลับมามีฟันครบทุกซี่ และฟันเรียงตัวเป็นระเบียบในตำแหน่งที่เหมาะสม ย่อมทำให้รูปปาก และหน้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตามไปด้วย

เคสของ BFC Dental เคสนี้ จึงชี้ให้เห็นว่า การทำรากเทียมทั้งปาก และการจัดฟันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก และกู้คืนคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงอย่างเดียว แต่สองวิธีนี้ยังช่วยแก้ปัญหาด้านความสวยงามด้วย นั่นคือ การปรับรูปปากและรูปหน้าให้ดูดี เพราะฉะนั้นใครกำลังประสบปัญหาเช่นเดียวกับคนไข้เคสนี้ หรือปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับช่องปากและฟัน สามารถขอเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์ได้เลยที่ BFC Dental ทุกสาขา

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.