ใส่ รากเทียมฟันล่างทั้งปาก ใช้เวลาเพียง 7 วัน

การทำ รากเทียมฟันล่างทั้งปาก ในปัจจุบันไม่ได้ใช้ระยะเวลาหลายเดือนเหมือนแต่ก่อนแล้ว…

ใส่รากเทียมฟันล่างทั้งปาก มีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องฝังรากเทียมทั้งปาก สำหรับใครที่กำลังเข้าใจผิดว่าการใส่รากเทียมกับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากต้องทำการฝังรากเทียมทุกซี่เพื่อใส่ฟัน BFC Dental จะมาอธิบายผ่านเคสคนไข้ที่เข้ารับการทำรากเทียมฟันล่างทั้งปาก เพื่อมาประกอบความเข้าใจกัน

ทำไมคนไข้จึงได้รับการใส่ รากฟันเทียมล่างทั้งปาก ?

คนไข้เข้าพบทันตแพทย์ BFC เนื่องจากพบปัญหาฟันล่างสึก และมีฟันโยกเป็นจำนวนมาก ซึ่งทันตแพทย์ได้ประเมินถึงอาการที่เกิดขึ้นแล้วลงความเห็นพร้อมวางแผนการรักษาได้ว่า ต้องทำการถอนฟันล่างออกทั้งหมดเพื่อทำการใส่รากเทียม

รากเทียมทั้งปาก

คนไข้ถามหมอว่า “การใส่รากเทียมฟันล่างทั้งปาก ต้องใส่รากเทียมกี่ตัว ใส่ฟันกี่ซี่ และใช้ระยะเวลานานเท่าใด?”

สำหรับเคสคนไข้ดังกล่าวทันตแพทย์ได้วางแผนการรักษาแล้ว คนไข้จะต้องมีการฝังรากเทียมฟันล่างจำนวน 4 ตัว และใส่ฟันทั้งหมด 10 ซี่  ซึ่งโดยจากการศึกษา Kayser Et AL. 1997 ได้พบว่า การใส่จำนวนฟัน และการใส่รากเทียมจำนวน 4 ตัว มีคุณสมบัติเพียงพอในการรับแรงบดเคี้ยว โดยแผนการรักษาลักษณะนี้จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีการรักษาที่ไม่มีความซับซ้อนนัก อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อคนไข้ในเรื่องการพักฟื้นและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาลดลงอีกด้วย

การฝังรากเทียมของคนไข้ในเคสนี้จะต่างจากการฝังรากเทียมจากเดิม โดยขั้นตอนหลังจากที่ทันตแพทย์ได้ประเมินว่าคนไข้สามารถฝังรากเทียมได้นั้นคนไข้ต้องมีปริมาณกระดูกอยู่ในเกณฑ์ที่มากพอสำหรับการฝังรากเทียมได้ทันทีหลังจากการถอนฟัน เพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายกับการใช้ระยะเวลาในการฝังรากเทียมฟันล่างทั้งปากนั้น คำตอบคือ ใช้ระยะเวลาเพียง 7 วันเท่านั้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้เวลาที่สั้นมากเพราะสุขภาพเหงือกและปริมาณกระดูกของคนไข้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใส่รากเทียมหลังจากถอนฟันได้ทันที และคนไข้จะมีอาการเจ็บปวดและมีขนาดแผลเหมือนการถอนฟันเท่านั้น

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.