ดูให้ดี หากต้อง จัดฟันรอบสอง

สำหรับใครที่แน่ใจแล้วว่าต้องเข้ารับการ จัดฟันรอบสอง ก็อาจจะต้องคิดมากกว่าการจัดฟันรอบแรกแน่ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากปัจจัยใดก็แล้วแต่ แต่ BFC Dental ขอแนะนำก่อนเลยว่า การจัดฟันรอบสองนั้น ต้องดูให้ดี ถ้าไม่อยากให้การจัดฟันรอบที่สามหรือรอบที่สี่ตามมา

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสาเหตุหลักๆ ของคนที่ต้องจัดฟันมากกว่าหนึ่งครั้ง คือสาเหตุฟันเคลื่อนฟันล้ม เนื่องจากหลังการจัดฟันไม่ใส่รีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันนั่นเอง แต่วันนี้เราจะพูดถึงสาเหตุอื่นๆ เพิ่มเติมว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คุณต้อง จัดฟันรอบสอง

การจัดฟันครั้งแรกที่ไม่ได้ผ่านการถอนฟัน ทำให้เรารู้สึกไม่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมากนัก หลังจากนั้นเมื่อฟันได้เคลื่อนที่หรืออาจพบปัญหาฟันเกฟันซ้อนที่เพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะยิ่งทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนไม่เคยจัดฟันมาก่อน ก็อาจเป็นเหตุผลที่ต้องเข้ารับการจัดฟันรอบสอง และต้องใช้วิธีการถอนฟันเพื่อให้มีพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันเพิ่มมากขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาฟันซ้อนฟันเกด้วย รวมไปถึงเป้าหมายของการจัดฟันเช่นกัน หากผู้เข้ารับการรักษาต้องการแก้ปัญหาเรื่องปากอูมฟันยื่น แต่ไม่ได้ทำการถอนฟันในการจัดฟันครั้งแรก อาจจะต้องมีการจัดฟันในรอบที่ 2 โดยต้องมีการถอนฟันเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้เช่นกัน

การวางแผนการจัดฟันของคุณอาจไม่มากพอ เพราะการจัดฟันรอบแรกของคุณอาจจะไม่ได้ศึกษาข้อมูลมากพอ และไม่ได้ทราบปัญหาของสุขภาพช่องปากอื่นๆ ร่วมด้วย เนื่องจากการจัดฟันเป็นการแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ไม่เป็นระเบียบ ก็คือปัญหาฟันซ้อนเก ฟันยื่น ซึ่งการจัดฟันในครั้งแรกอาจจะแก้ปัญหาฟันซ้อนฟันเกได้ แต่บางคนอาจสงสัยว่าทำไมจัดฟันแล้วฟันยังมีลักษณะยื่นอยู่ แต่แท้จริงแล้วฟันที่ยังมีลักษณะยื่นอยู่นั้น อาจจะไม่ได้เกิดจากตัวฟัน แต่เกิดจากกระดูกฟันที่ยื่นออกมา และการรักษาด้วยวิธีการจัดฟันไม่สามารถแก้ไขและเปลี่ยนรูปร่างของกระดูกได้หากไม่ใช้วิธีการผ่าตัดเข้าร่วม เพราะฉะนั้นการวางแผนการจัดฟันถือเป็นเรื่องที่คนไข้ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆ และควรทราบถึงปัญหาของสุขภาพช่องปากและการเรียงตัวของฟันของตนเองให้มากที่สุด เพื่อให้การรักษาเป็นไปในทางที่ถูกต้องและเป็นขั้นตอนได้มากที่สุดและลดการจัดฟันในอนาคตด้วย

จัดฟันรอบสอง

เช็กให้ดี ก่อนจัดฟันรอบสอง

อาจจะเป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่ต้องจัดฟันรอบสองต้องคิดมากกว่าเดิม หากไม่อยากให้มีการจัดฟันครั้งที่สามตามมา เราควรเช็กอะไรก่อนเข้ารับการจัดฟันได้บ้าง…

ต้องรู้ว่ารากฟันและกระดูกฟันยังสามารถจัดฟันได้อีกหรือไม่ สำหรับผู้ที่เคยผ่านการจัดฟันมาแล้วอาจเคยได้ยินว่าการจัดฟันนั้นมีผลทำให้รากฟันละลาย รวมถึงเหงือกร่นหลังจากการถอดอุปกรณ์จัดฟัน ซึ่งเราเองต้องเข้าพบทันตแพทย์เพื่อทราบถึงปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้ทันตแพทย์วินิจฉัยว่าเรายังสามารถเข้ารับการจัดฟันรอบสองได้หรือไม่ หากมีรากฟันที่ละลายมากหรือฟันเคลื่อนไปผิดตำแหน่งมาก ทันตแพทย์จะได้ให้คำแนะนำและบอกถึงข้อจำกัดในการจัดฟันครั้งที่ 2 ได้อย่างถูกต้อง

ศึกษาประเภทของการจัดฟันและสำรวจตนเอง ศึกษาไว้ไม่เสียหาย เนื่องจากการจัดฟันแต่ละประเภทมีหน้าที่ที่สามารถทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้ต่างกัน และลองสำรวจตนเองดูว่าการจัดฟันแต่ละประเภทเหมาะกับเราหรือไม่ หลังจากนั้นค่อยเข้าสู่ขั้นตอนในการปรึกษาทันตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำว่าการจัดฟันที่เราต้องการเหมาะสมกับเราหรือไม่

ความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์ คือสิ่งสำคัญที่สุด ความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์จัดฟันมีผลเป็นอย่างมากกับการรักษาของคนไข้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากทันตแพทย์จะต้องเป็นผู้วางแผนการรักษาของเราตั้งแต่ต้นจนจบ และสามารถให้คำปรึกษาคำแนะนำเราได้ตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงการอธิบายแผนการรักษาให้ฟังอย่างชัดเจนก่อนเข้ารับการจัดฟัน เพื่อให้เราทราบถึงปัญหาภายในช่องปาก ซึ่งเราสามารถตรวจสอบและสังเกตได้จากตอนเข้ารับบริการตามคลินิกหรือโรงพยาบาลที่ให้บริการในด้านการจัดฟันได้ อีกทั้งควรตรวจสอบด้วยว่าทันตแพทย์ได้ผ่านหรือมีใบรับรองในด้านทันตกรรมเกี่ยวกับการจัดฟันเฉพาะทางด้วยหรือไม่ เพื่อที่เราจะได้แน่ใจได้ว่าการจัดฟันของเราจะได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เมื่อตัดสินใจได้แล้วก็อย่าลืมว่าการที่จะมีฟันที่เรียงตัวสวยไม่ใช่เพียงหน้าที่ของทันตแพทย์ที่วางแผนการรักษาให้เราเท่านั้น เราเองก็จะต้องมีวินัยที่ดีขณะใส่อุปกรณ์และหลังใส่อุปกรณ์จัดฟันด้วย นั่นหมายถึงการวางแผนการรักษาที่ดีของตัวเราเอง เพราะฉะนั้นหลังจากการใส่อุปกรณ์จัดฟันไม่ว่าจะประเภทใดก็ตาม จึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้คุณมีฟันที่เรียงตัวสวย ยิ้มอย่างมั่นใจ และไม่ต้องจัดฟันใหม่ในครั้งต่อๆ ไป

 

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.