การ พิมพ์ครอบฟันบนรากเทียม ด้วยระบบดิจิทัล

พิมพ์ครอบฟันบนรากเทียม คือหนึ่งในขั้นตอนการทำรากเทียมที่พัฒนาขึ้นในระบบด้านทันตกรรม โดยสมัยนี้การทำรากเทียมเป็นหนึ่งในทางเลือกของการรักษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มคนไข้ที่มีการสูญเสียฟันแท้ไปโดยขั้นตอนการทำรากเทียมสามารถแบ่งได้เป็นสามขั้นตอนหลักคือ:

  1. ฝังรากเทียม 
  2. พิมพ์ครอบฟัน 
  3. ใส่ฟัน 

พิมพ์ครอบฟันบนรากเทียม

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเราสามารถทำการพิมพ์ปากหรือพิมพ์ฟันโดยที่ไม่ต้องใช้วัสดุพิมพ์ปากแบบเมื่อก่อนเพราะการพิมพ์ปากด้วยวัสดุพิมพ์ปากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนตัวผายเหงือกเป็นตัวพิมพ์ปากเพื่อต่อกับรากเทียมเพื่อระบุตำแหน่งของรากเทียมซึ่งเรียกว่า impression coping ซึ่งปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นเราสามารถลดขั้นตอนเหล่านี้ได้โดยการใช้เครื่องมือสแกนฟัน หรือสแกนช่องปากระบบดิจิทัลที่เรียกว่า intraoral scanner ที่จะนำมาใช้ในการทำการสแกนเพื่อทำครอบฟันบนรากเทียมได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวต่อเพื่อพิมพ์แบบสมัยก่อน และเราสามารถสแกนบนตัวผายเหงือกได้ทันทีโดยตัวผายเหงือกแบบพิเศษที่ใช้ในขั้นตอนการสแกนเรียกว่า encoded healing abutment ซึ่งการสแกนโดยตรงจะช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน ลดระยะเวลาการทำงาน และทำให้ครอบฟันที่ผลิตออกมามีความแม่นยำมากขึ้น

พิมพ์ครอบฟันบนรากเทียม

สแกนช่องปาก

ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนช่องปาก (Intraoral scanner) จะเป็นดังต่อไปนี้:

พิมพ์ครอบฟันบนรากเทียม

จากรูปด้านบนจะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องสแกนฟัน intraoral scanner ที่ช่วยในการสแกนฟันจะสามารถทำให้ขั้นตอนการพิมพ์ครอบฟันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เนื่องจากจะช่วยลดขั้นตอนการรักษา และทำให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นอีกด้วย

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.