ก่อนทำรากเทียม คุณอาจต้อง จัดฟันโลหะ ก่อน เพราะเหตุใด

จัดฟันโลหะ เพื่อจัดระเบียบฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนทำรากเทียม เพื่อผลลัพธ์หลังการรักษาที่ดีที่สุด เพราะฟันเหลืออยู่เรียงตัวได้อย่างไม่สวยงามและเหมาะสมเท่าที่ควร บวกกับปล่อยช่องว่างฟันไว้นานทำให้ฟันที่เหลืออยู่เคลื่อนตัวไปจากตำแหน่งเดิม

เตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับฝังรากเทียมและใส่ฟันปลอมแบบติดแน่น ด้วยการจัดฟันโลหะ เพื่อจัดระเบียบฟันก่อนทำรากเทียม โดยแก้ไขการเรียงตัวของฟันที่มีปัญหา และเตรียมช่องว่างฟันให้เหมาะสมสำหรับฟันปลอมแบบติดแน่น จะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้หลังการรักษาเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งการสบฟันที่มีประสิทธิภาพ ความสวยงามในการเรียงตัวของฟัน รวมไปถึงรูปปาก และรอยยิ้ม เช่นเดียวกับเคสตัวอย่างนี้ ที่ BFC Dental

จัดฟันโลหะ

สูญเสียฟันแท้แล้วต้องการทำรากเทียมเพื่อทดแทนฟันที่เสียไป คุณอาจต้องจัดฟันโลหะก่อนเหมือนกับคนไข้เคสนี้ เพื่อจัดระเบียบฟันให้เรียงตัวอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก่อนทำการฝังรากเทียม รวมไปถึงการคำนึงเรื่องความสวยงามและการสบฟันที่เหมาะสมอีกด้วย เพราะโดยปกติแล้ว จะต้องจัดฟันโลหะก่อนทำรากเทียม เนื่องจากฟันปลอมที่ยึดติดกับรากฟันเทียมจะเคลื่อนที่ไม่ได้เหมือนกับฟันธรรมชาติ ดังนั้นหากจำเป็นต้องจัดฟันจึงต้องทำก่อนเสมอ

สาเหตุที่จำเป็นต้องจัดฟันโลหะก่อนทำรากเทียม

  • จัดฟันโลหะแก้ไขการเรียงตัวของฟันที่มีปัญหาอยู่แล้ว และฟันที่เคลื่อนที่เข้าหาช่องว่างฟันที่เกิดขึ้น เนื่องจากโดยธรรมชาติของฟันจะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งฟันมักจะเคลื่อนที่เข้าหาพื้นที่ว่างเสมอ เพื่อจัดระเบียบฟันและเตรียมช่องว่างฟันให้เหมาะสมสำหรับฝังรากเทียมและใส่ฟันปลอมแบบติดแน่นจึงจำเป็นต้องจัดฟันโลหะก่อน
  • จัดฟันโลหะก่อนทำรากเทียม เนื่องจากฟันปลอมที่ยึดติดกับรากฟันเทียมไม่ใช่ฟันธรรมชาติ จึงจะเคลื่อนที่ไม่ได้เหมือนกับฟันแท้ ซึ่งการจัดฟันเป็นการทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ดังนั้นหากจำเป็นต้องจัดฟันจึงต้องทำก่อน

การจัดฟันโลหะเพื่อจัดระเบียบฟันก่อนทำรากเทียม จะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์หลังการรักษาที่ดีที่สุด ได้เป็นเจ้าของฟันเรียงสวยและรอยยิ้มมั่นใจ ซึ่งจะช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ไม่ว่าจะยิ้มหรือพูดคุยกับใครก็ไม่ต้องกังวล และที่สำคัญคือ การกลับมาบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.