สแกน ครอบฟันบนรากเทียม ด้วยระบบ Digital รวดเร็ว เสร็จภายใน 5 นาที

การใส่ ครอบฟันบนรากเทียม ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการรักษาเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปหลังการฝังรากเทียม แต่ก่อนที่จะใส่ครอบฟันได้นั้นต้องผ่านกระบวนการพิมพ์ปากเพื่อทำครอบฟันบนรากเทียม BFC Dental จึงจะมาอธิบายถึงนวัตกรรมของการพิมพ์ปากโดยการใช้

เครื่อง Intraoral Scanner มีข้อดีอย่างไรบ้าง?

ขั้นตอนการทำ ครอบฟันบนรากเทียม

การทำครอบฟันบนรากเทียม เป็นการทดแทนฟันที่เสียไปแบบซี่ต่อซี่ ซึ่งทันตแพทย์จะใช้วิธีการรักษาดังกล่าวในกรณีที่คนไข้สูญเสียฟันแท้เพียงซี่เดียว โดยมี 3 ส่วนประกอบ คือ

  1. รากฟันเทียม จะใช้เป็นตัวแทนของรากฟัน มีลักษณะคล้ายสกรูยึดในขากรรไกร
  2. แกนฟันเทียม ตัวยึดระหว่างฟันเทียมกับตัวครอบฟัน
  3. ครอบฟัน คือ ฟันปลอมที่จะนำมายึดกับแกนฟันเทียม

ซึ่งมีขั้นตอนการใส่ครอบฟันคร่าวๆ คือ

  1. ทันตแพทย์จะตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน รวมถึงการเอกซเรย์เพื่อวางแผนในการรักษา
  2. ฝังรากเทียม และทันตแพทย์นัดตรวจเช็กอาการเพื่อให้รากเทียมยึดกับแนวขากรรไกร รวมถึงตรวจสอบว่ารากเทียมเกิดการอักเสบ ติดเชื้อหรือไม่
  3. ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ฟันเพื่อทำตัวครอบฟันยึดติดกับรากเทียม หรือในบางกรณีสามารถพิมพ์ครอบฟันในวันเดียวกันกับวันที่ฝังรากเทียมได้เลย ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทันตแพทย์
  4. เสร็จกระบวนการรักษา และติดตามผล

ทำ ครอบฟันบนรากเทียม โดยการพิมพ์ฟัน ด้วยระบบ Digital ดีอย่างไร?

ด้วยนวัตกรรมในด้านทันตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการพิมพ์ปากโดยไม่ต้องใช้วัสดุพิมพ์ปากเหมือนในอดีต ด้วยการใช้ระบบ Digital หรือที่เรียกว่าเครื่อง Intraoral Scanner นั้นจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวผายเหงือกเหมือนการใช้วัสดุพิมพ์ฟันเพื่อพิมพ์ปากเชื่อมต่อกับรากเทียมเพื่อระบุตำแหน่งที่ฝังรากเทียม ซึ่งเรียกว่า Impression Coping โดยข้อดีของการใช้เครื่อง Intraoral Scanner (เครื่องสแกนช่องปาก) ในการพิมพ์ครอบระบบ Digital คือช่วยลดขั้นตอนในการรักษา และสามารถทำครอบฟันบนรากเทียมได้ทันทีโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเชื่อมต่อในการพิมพ์ปากด้วยการใช้วัสดุพิมพ์ปาก และสามารถสแกนบนตัวผายเหงือกได้เลย ซึ่งตัวผายเหงือกแบบพิเศษที่ทาง BFC Dental ใช้ในขั้นตอนการสแกน เรียกว่า Encoded Healing Abutment โดยขั้นตอนการสแกนนั้นก็สามารถใช้เครื่องสแกนทับไปได้เลย และนำพิมพ์ปากจากไฟล์สแกนเข้าสู่กระบวนการทางห้องปฏิบัติการเพื่อทำครอบฟัน และใส่ให้คนไข้ จึงถือเป็นการทำครอบฟันบนรากเทียมนั้นเสร็จสิ้นกระบวนการรักษาและนัดดูอาการเป็นระยะๆ ต่อไป

การใช้เครื่องสแกน หรือ Intraoral Scanner นั้น นับได้ว่าเป็นข้อดีของทั้งทันตแพทย์และคนไข้เอง ในการลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการรักษา อีกทั้ง เป็นการทำให้การผลิตตัวครอบฟันออกมามีความแม่นยำและพอดีกับคนไข้เพื่อการใช้งานเหมือนการใช้ฟันธรรมชาตินั่นเอง

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.