0

ฟันกัดเบี้ยว หรือฟันซี่กลางไม่ตรงกัน เกิดจากอะไร?

ฟันกัดเบี้ยว (Midline Shift) หรือฟันซี่กลางไม่ตรงกัน ถ้าหากใครไม่ได้สังเกตจริงๆ อาจมองไม่เห็นถึงปัญหานี้ แต่เจ้าตัวคงไม่พอใจกับรอยยิ้มของตนเองมากนัก

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.