ฟันกัดเบี้ยว หรือฟันซี่กลางไม่ตรงกัน เกิดจากอะไร?

ฟันกัดเบี้ยว (Midline Shift) หรือฟันซี่กลางไม่ตรงกัน ถ้าหากใครไม่ได้สังเกตจริงๆ อาจมองไม่เห็นถึงปัญหานี้ แต่เจ้าตัวเองที่ต้องส่องกระจกแปรงฟันในทุกเช้า – เย็น อาจหงุดหงิดใจกับปัญหานี้ก็ได้ และอาจส่งผลกับเมื่อเวลายิ้มจะทำให้เกิดความรู้สึกว่ารอยยิ้มของเราเบี้ยว ฟันไม่เท่ากัน หมดความมั่นใจกันไปเลยก็มี

ฟันกัดเบี้ยว มีลักษณะอย่างไร
ปัญหา ฟันกัดเบี้ยว ถ้าสังเกตเห็นได้ คือ จุดศูนย์กลางของฟันด้านหน้าทั้งบนและล่างไม่ตรงและไม่เสมอกัน สาเหตุที่ทำให้ฟันกัดเบี้ยวเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น การดูดนิ้ว การดูดจุกนมปลอม หรือการสบฟัน ซึ่งจะทำให้ขากรรไกรเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากกว่า ส่งผลให้เส้นกึ่งกลางฟันเกิดการเอียงไปด้วย

ฟันกัดเบี้ยว แก้ไขได้ไหม
BFC Dental จะมีเคสตัวอย่างคนไข้มาอธิบายเพิ่มเติมให้เห็นได้ชัดเจน และวิธีแก้ปัญหาเพื่อให้คนไข้มีรอยยิ้มที่ดีและเรียกความมั่นใจให้กลับมาได้เหมือนเดิม

ซึ่งเคสนี้ คนไข้มาด้วยปัญหาคือ เมื่อเวลายิ้มแล้วรู้สึกฟันเบี้ยว ฟันทั้งสองข้างไม่เท่ากัน เกิดความไม่มั่นใจขณะยิ้ม เกิดจากการที่คนไข้ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์หลังการจัดฟันเสร็จแล้วนั่นเอง โดยการวินิจฉัยจากทันตแพทย์ BFC Dental คือ คนไข้มีเส้นกึ่งกลางฟันระหว่างบนและล่าง (Mid – Line) โดยมี ฟันบนที่เอียงไปทางขวา 1 มม. และต้องทำการรักษาด้วยการแก้ไขให้ฟันหน้าด้านบนเคลื่อนไปทางซ้าย 1 มม. เพื่อให้ Mid – Line ทั้งบนและล่างมีระยะที่ตรงกัน ตามเส้นที่ได้ขีดไว้ตามภาพ

ฟันกัดเบี้ยวโดยทันตแพทย์ BFC Dental เลือกใช้วิธีการรักษาให้กับคนไข้เคสนี้ด้วยการใช้อุปกรณ์จัดฟันใส ClearSmile เพื่อให้ฟันสามารถเคลื่อนตัวได้ในระยะที่ทันตแพทย์ได้คำนวณ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเป็นตัวช่วยให้ระยะเวลาในการรักษามีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งคนไข้ในเคสนี้ใช้ระยะเวลาในการแก้ไขฟันกัดเบี้ยว หรือเส้นกึ่งกลางฟันไม่ตรงกัน เพียงแค่ 4 เดือนเท่านั้น โดยผลลัพธ์ที่คนไข้ได้ก็คือรอยยิ้มที่มีความสมมาตรมากขึ้นที่เห็นได้อย่างชัดเจน

สำหรับใครที่กำลังพบปัญหาเกี่ยวกับรอยยิ้มที่ไม่เท่ากัน นวัตกรรมจัดฟันใส Käse Aligner สามารถแก้ไขได้หรือปัญหาอื่นๆ เกี่ยวกับทันตกรรม สามารถเข้าปรึกษาเพื่อให้ได้รับคำแนะนำและแนวทางที่ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาและสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีของคุณได้จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ที่ BFC Dental ทุกสาขา

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.