วีเนียร์หลุด เกิดขึ้นได้หรือไม่

วีเนียร์หลุด เกิดขึ้นได้จริงหรือ? วีเนียร์ เป็นการบูรณะฟันรูปแบบหนึ่ง ที่ใช้วัสดุ 2 ประเภท ได้แก่ คอมโพสิตและพอร์ซเลน มาออกแบบให้มีหน้าตาและสีคล้ายกับฟัน ติดลงไปบริเวณผิวฟัน เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ และเพิ่มความสวยงามให้กับฟัน

ไม่ว่าจะเป็น ผิวฟันเดิมมีปัญหา ฟันบิ่น แตกหัก หรือสึก รูปร่างฟันผิดปกติ ฟันห่าง ฟันเก ฟันไม่เท่ากัน เป็นต้น การทำวีเนียร์จึงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่ต้องคำนึงเรื่องความสวยงามของฟัน

ถึงแม้วีเนียร์จะมอบความสวยงามให้แก่ฟันของคุณได้ในระยะยาว แต่ถ้าไม่ดูแลให้ดีหรือทำไม่ได้มาตรฐาน เหตุการณ์อย่าง วีเนียร์หลุด ก็สามารถเกิดขึ้นได้ โดยมักมีสาเหตุมาจาก

วีเนียร์หลุด เกิดจากอะไร?

 • สาเหตุวีเนียร์หลุดที่เกิดจากตัววีเนียร์และทันตแพทย์
  • ขนาดวีเนียร์กับฟันไม่สัมพันธ์กัน
  • ใช้วีเนียร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
  • ติดวีเนียร์ไม่แนบสนิทกับขอบ ส่งผลให้เกิดการรั่วซึมและติดสีบริเวณขอบ สิ่งที่เกิดตามมาคือ เกิดรอยผุ และสูญเสียการยึดติดที่ดี วีเนียร์จึงหลุดออกจากฟัน
  • ติดวีเนียร์โดยไม่เตรียมผิวฟัน หรือกรอผิวฟันไม่มากพอ รวมทั้งไม่ตรวจสภาพฟันโดยละเอียด ทั้งการกัดและสบฟันให้ดีเสียก่อน
   วีเนียร์หลุด
 • สาเหตุวีเนียร์หลุดที่เกิดจากตัวคนไข้
  • ปัญหาเหงือกและฟัน อาทิ ปริทันต์อักเสบรุนแรง ฟันผุ ฟันแตกหัก ซึ่งอาจเกิดจากการไม่ดูแลความสะอาดของช่องปาก
  • ปัญหาการสบฟันและการกัดฟัน หากมีปัญหาเหล่านี้ ต้องแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบ เพื่อการรักษาที่ถูกต้อง
  • ใช้ฟันกัดหรือฉีกของแข็ง และของเหนียว อาจส่งผลให้วีเนียร์แตกหัก บิ่น ร้าว หรือหลุดได้
  • อุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อฟัน

ด้วยสาเหตุเหล่านี้สามารถทำให้วีเนียร์หลุดออกจากฟันของคุณได้ ซึ่งหากคุณประสบกับปัญหานี้จริงๆ ควรรีบมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขและติดวีเนียร์ใหม่โดยเร็วที่สุด เนื่องจากฟันที่ติดวีเนียร์จะต้องถูกกรอผิวฟันออกประมาณ 0.5 – 1 มิลลิเมตร ซึ่งสิ่งที่กรอออกไปจะไม่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีก เมื่อไม่มีผิวฟันหรือเคลือบฟันจะส่งผลให้เกิดอาการเสียวฟัน นี่จึงเป็นเหตุผลที่คุณต้องรีบพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

วีเนียร์หลุด จะไม่เกิดขึ้น หากหลีกเลี่ยงต้นเหตุที่กล่าวไปข้างต้น มั่นดูแลความสะอาดของช่องปาก และพบทันตแพทย์เพื่อตรวจเช็กสุขภาพช่องปาก ทุกๆ 6 เดือน นอกจากนี้การทำวีเนียร์จำเป็นต้องอาศัยเทคนิคและความชำนาญการของทันตแพทย์เป็นอย่างมาก รวมทั้งต้องใช้วีเนียร์ที่ได้มาตรฐานด้วย ดังนั้น การเลือกใช้บริการคลินิกทันตกรรมที่ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ละเลยไม่ได้ ซึ่งที่ BFC Dental ทุกสาขา มีทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการทำวีเนียร์ พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.