Attachment สำคัญอย่างไร กับการจัดฟันใส ClearSmile

Attachment เป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดฟันใสและอุปกรณ์จัดฟันใส ClearSmile หลายคนกำลังสงสัยว่า Attachment คืออะไร และสำคัญอย่างไรเมื่อคุณเลือกที่จะจัดฟันใส ClearSmile

ปุ่ม Attachment ใสๆ กับอุปกรณ์จัดฟันใส ClearSmile

Attachment หรือปุ่มเคลื่อนฟัน เป็นอีกส่วนประกอบที่ทำหน้าที่ร่วมกับอุปกรณ์จัดฟันใสทุกชิ้นงานที่จะได้ใส่ในแต่ละเดือน เพื่อให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ทันตแพทย์ได้กำหนดแผนการรักษาไว้ จะมีลักษณะเป็นปุ่มใส ติดกับฟันของคนไข้ก่อนที่จะเริ่มใส่อุปกรณ์จัดฟัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละเคส ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์

ซึ่งการเคลื่อนที่ของฟันและตำแหน่งในการติดปุ่ม Attachment ของแต่ละคนก็มีการติดในตำแหน่งไม่เหมือนกัน โดยปุ่มจะทำหน้าที่เคลื่อนฟันไปยังทิศทางที่กำหนด เช่น ดึงฟัน เคลื่อนฟัน หรือขยับรากฟัน เพื่อให้ฟันสบกันนั้น ทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินและติดปุ่ม Attachment เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง ตามปัญหาของคนไข้ที่พบในแต่ละเคสไป

คนไข้ทุกคนที่จัดฟันใส จำเป็นต้องใส่ Attachment ทุกคนหรือไม่

การจัดฟันใส ClearSmile ถ้าให้เปรียบเทียบกับการจัดฟันประเภทโลหะ ก็คงไม่ต่างกันที่ต้องมีอุปกรณ์จัดฟันหลักๆ ก็คือ ลวด แบร็กเก็ต และยาง ซึ่ง 3 ส่วนประกอบนี้จะทำงานร่วมกันเพื่อทำหน้าที่ให้ฟันเคลื่อนที่ได้ และเช่นกัน อุปกรณ์จัดฟันใส ClearSmile ถ้าให้นับส่วนประกอบหลักนอกเหนือจากตัวอุปกรณ์จัดฟันใสแล้ว ก็จำเป็นต้องมีปุ่ม Attachment เพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์สามารถเคลื่อนที่ตัวฟันไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องโดยควบคุมแรงกด แรงดัน ไปยังทิศทางนั้นๆ

คราวนี้ก็ได้ทำความรู้จักกับปุ่ม Attachment โดยมีส่วนช่วยให้ฟันเคลื่อนที่เป็นหลัก เป็นส่วนประกอบที่คนไข้ต้องติดที่ผิวฟันในทุกเคส หากใครอยู่ในช่วงกำลังตัดสินใจหรือต้องการมีฟันเรียงสวย ยิ้มมั่น สามารถเข้ารับบริการหรือรับคำปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องการจัดฟันใส ClearSmile ได้จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ BFC Dental ทุกสาขา

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.