ฟันปลอมหลวม กู้คืนให้ฟันสวยด้วย รากเทียม

ปัญหา ฟันปลอมหลวม มักเกิดขึ้นกับผู้ที่สูญเสียฟันแท้ที่ต้องทดแทนฟันด้วยการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้ แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีใดบ้าง BFC Dental เลยนำทางเลือกระหว่างการทำรากเทียมปกติสำหรับฟันปลอมยึดติดแน่น และ การทำรากเทียมเล็กสำหรับฟันปลอมถอดได้ มาให้ได้ทราบกัน เพื่อพิจารณาและหาทางเลือกที่เหมาะกับตนเองได้

เลือกแบบไหนดีระหว่าง ทำรากเทียมยึดติดแน่น กับ รากเทียมเล็กสำหรับฟันปลอมถอดได้

การทำรากเทียมทั้ง 2 แบบ เพื่อแก้ปัญหา ฟันปลอมหลวม มีความแตกต่างกัน ดังนี้

  • รากเทียมยึดติดแน่น เป็นการฝังรากเทียมที่มีขนาดปกติเพื่อยึดสะพานฟันและใส่ฟันปลอมที่มีลักษณะติดแน่น เป็นการทำฟันปลอมชนิดหนึ่งที่ไม่สามารถถอดออกเองได้ ต้องถอดออกโดยทันแตพทย์เท่านั้น โดยข้อดีของการทำรากเทียมชนิดนี้ จะเป็นการใส่ฟันที่เปรียบเสมือนฟันธรรมชาติมากที่สุด ไม่ว่าจะด้วยเรื่องการใช้งานที่ใช้แรงบดเคี้ยวได้เหมือนฟันปกติ และการทำความสะอาดโดยไม่ต้องถอดฟันออก แต่ด้วยความแตกต่างกับฟันปลอมถอดได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านั่นเอง ซึ่งมีราคาโดยประมาณ 300,000 บาท ต่อ 1 ขากรรไกร (ราคารวมสะพานฟันชั่วคราวแล้ว) และใช้ระยะเวลาในการรักษา 7 วัน สำหรับการใส่สะพานฟันชั่วคราวฟันปลอมหลวม
  • รากเทียมเล็กสำหรับฟันปลอมถอดได้ หรือรากเทียมเล็ก (Mini Implant) ซึ่งเป็นการฝังรากเทียมที่มีขนาดเล็กสำหรับยึดฟันปลอมถอดได้เท่านั้น ทำให้ผู้ที่ต้องการทำฟันปลอมชนิดถอดได้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น จะไม่รู้สึกว่าฟันปลอมคับปากจนเกินไป และไม่ต้องกังวลว่าฟันปลอมจะหลวม ซึ่งตัวรากเทียมเล็กจะมีหน้าที่ยึดให้ฟันปลอมแน่นมากขึ้น และสามารถทำความสะอาดเหมือนการใช้ฟันปลอมแบบถอดได้ โดยการถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดนั่นเอง อีกทั้งการทำรากเทียมเล็กจะมีขนาดแผลเล็กจึงทำให้มีอาการเจ็บน้อย แต่จะช่วยลดอาการบาดเจ็บระหว่างการใช้งานจากฟันปลอมที่กดทับลงบนเหงือก ซึ่งรากเทียมจะทำหน้าที่รับแรงการบดเคี้ยวไว้ รวมถึงทำให้รอยยิ้มนั้นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ฟันปลอมหลวม

และการทำรากเทียมเล็ก จะไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้ที่มีกระดูกบาง ไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคการเติมกระดูก ซึ่งเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีปริมาณกระดูกไม่มากพอเนื่องจากรากเทียมมีขนาดเล็ก และมีค่าใช้จ่ายที่ราคาต่ำกว่าการทำรากเทียมแบบยึดติดแน่น โดยมีราคาประมาณ 19,000 บาท ต่อรากเทียม (ไม่รวมฟันปลอม)  และมีระยะเวลาในการรักษาอยู่ที่ 2 – 3 สัปดาห์ โดยส่วนมากจำนวนรากเทียมที่ใช้ในการรักษาสำหรับรากเทียมเล็กเพื่อยึดฟันปลอมถอดได้สำหรับขากรรไกรล่างจะใช้รากเทียมประมาณ 4 ตัว  และขากรรไกรบนจำนวน 6 ตัว โดยจำนวนรากเทียมจะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของทันตแพทย์ (ราคารากเทียมขึ้นอยู่กับยี่ห้อรากเทียมที่เหมาะสมกับเคส)

ฟันปลอมหลวม

ใครที่กำลังประสบปัญหาฟันปลอมหลวม และต้องการเข้ารับการรักษาเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกู้ฟันให้กลับมาสวย มีบุคลิกภาพและรอยยิ้มที่ดีดังเดิม ก็สามารถเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเองได้ทั้งสองทางเพื่อเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์ ซึ่งทันตแพทย์จะสามารถแนะนำได้ว่าคนไข้เหมาะสมกับการใช้วิธีการรักษาแบบใด ซึ่งก็อาจขึ้นอยู่กับสภาพของฐานกระดูกของคนไข้ที่เหลืออยู่ด้วยนั่นเอง

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.