เส้นกึ่งกลางฟันตรงกันภายใน 1 ปี จัดฟันใส Käse Aligner ช่วยได้จริงหรือไม่?

เส้นกึ่งกลางฟันไม่ตรงกันไม่ได้ส่งผลต่อการบดเคี้ยว แต่จะทำให้ฟันเบี้ยว ยิ้มเบี้ยว และลดทอนความมั่นใจ ปัญหานี้จัดการได้ด้วย จัดฟันใส Käse Aligner ที่สามารถแก้ไขเส้นกึ่งกลางฟันตรงกันภายใน 1 ปี 

ลักษณะและสาเหตุของปัญหาเส้นกึ่งกลางฟันไม่ตรงกัน แก้ไขด้วยจัดฟันใส Käse Aligner ได้

แก้ไขปัญหาเส้นกึ่งกลางฟันด้วยจัดฟันใส Käse Aligner ได้ โดยเส้นกึ่งกลางฟัน หรือ Midline คือ เส้นกึ่งกลางของฟันหน้าบนและฟันหน้าล่าง ที่แบ่งครึ่งระหว่างฟันซีกด้านขวาและด้านซ้าย ถือเป็นหนึ่งในเส้นกึ่งกลางบนใบหน้า เมื่อเส้นกึ่งกลางฟันตรงกันจะทำให้ขณะยิ้มแนวฟันซีกซ้ายและขวาแลดูเท่ากัน รอยยิ้มและรูปปากจึงไม่เบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่ง จึงมั่นใจในรอยยิ้มมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ โดยธรรมชาติแล้ว เส้นกึ่งกลางฟันของคนเราก็มักจะไม่เท่ากัน ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการบดเคี้ยวหรือสุขภาพช่องปากแต่อย่างใด คนที่มีเส้นกึ่งกลางฟันไม่ตรงกันมักทำให้รู้สึกว่าฟันเบี้ยว มองผ่าน ๆ เหมือนคนปากเบี้ยว หน้าเบี้ยว โครงสร้างใบหน้าไม่สมดุลได้ ซึ่งถือเป็นตัวปัญหาที่สร้างความไม่มั่นใจเวลายิ้มอยู่ไม่น้อยเลย โดยเส้นกึ่งกลางฟันไม่ตรงกันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น 

  • จำนวน หรือขนาดฟันที่ไม่สมดุลกันระหว่างฟันด้านซ้ายและด้านขวา 
  • ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร 
  • การสูญเสียฟันน้ำนมบางซี่ก่อนกำหนด 
  • สุขนิสัยในวัยเด็กอย่างการดูดจุกปลอม ดูดนิ้ว ดูดขวดนม 

แก้ไขเส้นกึ่งกลางฟันไม่ตรงกันด้วยจัดฟันใส Käse Aligner 

เส้นกึ่งกลางฟันไม่ตรงกันอาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่ทุกคนอยากแก้ไข แต่สำหรับบางคนปัญานี้สร้างผลกระทบด้านบุคลิภาพและความมั่นใจไม่ใช่น้อย ทำให้บางคนต้องหาทางออกในการแก้ไขปัญหานี้เหมือนกับคนไข้เคสนี้ ที่ตัดสินใจแก้ไขเส้นกึ่งกลางฟันไม่ตรงกันด้วยจัดฟันใส Käse Aligner โดยใช้เวลาจัดฟันเพียง 10 เดือนเท่านั้น ก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดฟันใส Käse Aligner

โดยเคสตัวอย่างนี้ คนไข้มีปัญหาเส้นกึ่งกลางฟันไม่ตรงเพียงเล็กน้อย คุณหมอใช้วิธีการกรอฟันแทนการถอนฟัน เพื่อให้ฟันมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง รวมถึงทำให้การสบฟันของคนไข้สบกันได้อย่างเหมาะสม ด้วยการจัดฟันใส Käse Aligner ที่มีเทคนิคเฉพาะ ซึ่งเคลื่อนฟันด้วยปุ่มที่ติดบนฟัน PowerCompose ด้วยแรงที่เหมาะสม จึงทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมโดยไม่ต้องถอนฟันได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี หรือ 10 เดือนเท่านั้น

ใครมีปัญหาเส้นกึ่งกลางฟันไม่ตรงกันต้องแก้ไขด้วยการจัดฟันใส Käse Aligner แนะนำให้เข้ารับคำปรึกษากับคุณหมอโดยตรง เนื่องจากความเบี้ยวเอียงของเส้นกึ่งกลางฟันของแต่ละคนไม่เท่ากัน รวมไปถึงปัญหาอื่น ๆ ที่อาจมีร่วมด้วย จึงทำให้ทั้งการรักษาและระยะเวลาในการจัดฟันใสของแต่ละคนไม่เท่ากันด้วย ทางที่ดีแนะนำให้เข้าพบคุณหมอที่ BFC Dental เพื่อทำการประเมินอาการน่าจะดีที่สุด

อ่าน E-Book เพิ่มเติมได้เลยจัดฟันใส Käse Aligner

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.