จัดฟันโลหะ ตัวช่วยจัดระเบียบฟันก่อนฝังรากเทียม

ก่อนจัดการปัญหาการสูญเสียฟันแท้ คุณอาจต้อง จัดฟันโลหะ เพื่อจัดระเบียบฟันแก้ไขการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติเสียก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยทำรากเทียมเพื่อทดแทนฟันแท้ที่เสียไป เมื่อแก้ไขทั้งสองปัญหาเสร็จลุล่วง ฟันจะได้เรียงตัวอย่างสวยงาม

จัดฟันโลหะอีกหนึ่งตัวช่วยที่น่าสนใจในการจัดระเบียบฟันก่อนทำรากเทียม เพราะเมื่อคุณประสบปัญหาการสูญเสียฟันแท้ คุณจำเป็นต้องหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป คุณจะได้กลับมาใช้งานฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ซึ่งทางออกที่ดีคงหนีไม่พ้นการทำรากเทียม แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนทำรากเทียมคุณอาจจำเป็นต้องจัดระเบียบฟันด้วยการจัดฟันโลหะเสียก่อน เพื่อแก้ไขการเรียงตัวของฟัน ให้ฟันของคุณเรียงตัวในตำแหน่งที่เหมาะสม เมื่อทำรากเทียมเสร็จฟันจะได้เรียงตัวได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกับเคสนี้

จัดฟันโลหะ

เคสตัวอย่างจัดฟันโลหะเคสนี้ คุณจะสังเกตเห็นว่า การเรียงตัวของฟันบางซี่นั้นมีลักณะผิดปกติ โดยฟันไม่ได้เรียงชิดติดกัน แต่มีช่องว่างระหว่างฟันที่สังเกตเห็นได้ชัดบริเวณฟันหน้า และการสบฟัน ที่ฟันบนคร่อมปิดฟันล่างมากเกินไป บวกรวมกับการสูญเสียฟันแท้ ซึ่งหากปล่อยไว้นานจะทำให้ฟันที่เหลืออยู่เคลื่อนตัวได้ ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ทำให้คนไข้เคสนี้จำเป็นต้องจัดระเบียบฟันด้วยการจัดฟันโลหะก่อนทำรากเทียม ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องจัดฟันโลหะก่อนทำรากเทียม เพราะฟันปลอมที่ยึดติดกับรากฟันเทียมจะเคลื่อนที่ไม่ได้เหมือนกับฟันธรรมชาติ เพราะฉะนั้นหากต้องจัดฟันจึงต้องทำก่อนเสมอ

  • จัดฟันโลหะ จะทำให้ฟันเรียงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมทั้งการสบฟันที่มีประสิทธิภาพ ความสวยงามในการเรียงตัวของฟันรวมถึงรูปปาก และรอยยิ้ม
  • ทำรากเทียม คุณสมบัติของโลหะไทเทเทียมที่ใช้ทำรากฟันเทียมจะช่วยให้เซลล์กระดูกเชื่อมติดกับผิวไทเทเนียมของรากฟันเทียม โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน เพื่อให้ครอบฟันซี่ใหม่บนรากเทียมมีความแข็งแรงเพียงพอกับการใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาและความสูงกระดูกบริเวณใส่รากฟันเทียมด้วย

จัดฟันโลหะเพื่อจัดระเบียบฟันก่อนฝังรากเทียม เพราะฟันเรียงสวย ไม่มีช่องว่างฟันที่เกิดจากการสูญเสียฟันแท้ ย่อมดีกว่าอยู่แล้ว

  • เสริมบุคลิกภาพที่ดี กู้คืนความมั่นใจให้กลับคืนมา ไม่ว่าจะยิ้มหรือพูดคุยกับใครก็ไม่ต้องกังวล
  • บดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะขาดสารอาหารและไม่อยากอาหาร นอกจากนี้เมื่อบดเคี้ยวได้ดี ระบบย่อยอาหาร ดูดซึมสารอาหาร และขับถ่ายย่อมดีตามไปด้วย
  • ลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาช่องปากและฟัน เช่น หินปูน ฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ ฟันล้ม 
  • ฟันเรียงสวยอาจเสริมสร้างโอกาสที่ดีให้กับคุณ เช่น การประกอบอาชีพที่คำนึงเรื่องบุคลิกภาพและความสวยงาม

ดังนั้น คุณจะปล่อยปัญหาการเรียงตัวของฟันให้สร้างความกังวลและผลกระทบในระยาวให้กับคุณไว้ทำไม ในเมื่อคุณรู้ว่ามีวิธีแก้ไขที่ดีอย่าง การจัดฟันโละที่ BFC Dental เพื่อจัดระเบียบฟันให้เรียงตัวในตำแหน่งที่เหมาะสมได้อย่างสวยงาม

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.