ฟันยื่น แต่ไม่อยากถอนฟัน จัดฟันใส ClearSmile ช่วยได้

ฟันยื่น คือ ฟันที่มีลักษณะ ฟันบนหรือฟันล่างไม่สบกัน โดยฟันหน้ายื่นครอบปิดฟันล่าง หรือฟันล่างยื่นครอบฟันบน อาจเกิดจากพันธุกรรมหรือพฤติกรรมการใช้งานฟันผิดประเภท เช่น การใช้ฟันหน้ากัดอาหารหรือสิ่งของที่มีลักษณะแข็งจนเกินไป ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพฟันในระยะสั้น แต่ในระยะยาวอาจทำให้สุขภาพฟันเกิดปัญหาขึ้นได้ คือ อาจจะเกิดภาวะอ้าปากลำบาก เหงือกร่น ข้อต่อกรรไกรผิดปกติ BFC Dental มีเคสตัวอย่างของคนไข้ที่เข้ารับการรักษาในกรณีที่คนไข้มีปัญหาเรื่องฟันหน้ายื่นและฟันล่างมีการเรียงตัวที่ผิดปกติ

สำหรับเคสนี้ คนไข้ต้องการแก้ปัญหาสองส่วนด้วยกันคือแก้ฟันหน้ายื่นและต้องการให้ฟันเรียงตัวสวย และต้องการเข้ารับการรักษาด้วยการจัดฟันใส แต่มีความประสงค์คือไม่ต้องการถอนฟัน โดยขั้นตอนแรกมีการสแกนช่องปากผ่านเครื่อง Intraoral Scanner ซึ่งจากภาพสแกนจะสามารถให้เราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในระดับของความยื่นของฟัน

ฟันยื่น

หลังจากทำการสแกนแล้วได้นำ File ไปวางแผนใน Software ซึ่งเคสนี้ทันตแพทย์ได้วางแนวทางแล้วว่าคนไข้ต้องกรอฟัน โดยทำการกรอฟันบนและฟันล่างอย่างละ 11 ตำแหน่ง ตำแหน่งละ 0.5 มม. ซึ่งจะทำให้มีช่องว่างเพื่อให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ได้ทั้งหมด 5.5 มม. ก็จะสามารถแก้ในส่วนของฟันยื่นโดยเปิดช่องให้ฟันถอยกลับมาข้างล่างได้และเปิดช่องว่างให้ฟันเกิดการเคลื่อนที่เพื่อแก้การเรียงตัวของฟันในเวลาเดียวกัน

แล้วการกรอฟันจะเกิดช่องว่างใหญ่เกินไปไหม?
ในหลายครั้งคนไข้มักมีคำถามและกังวลกับการกรอฟันว่าจะส่งผลอะไรหรือเปล่าหรือว่าช่องจะใหญ่มากไหม? คำตอบก็คือช่องว่างที่เรากรอในแต่ละตำแหน่งโดยส่วนใหญ่จะมีความกว้าง 0.3 – 0.5 มม. ซึ่งน้อยมาก ถ้าหากเปรียบเทียบจากรูปด้านหลังที่แสดงภาพก่อนและหลังแทบจะไม่เห็นความแตกต่างที่สามารถมองด้วยสายตาได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดฟันคือจะมีเศษอาหารเข้าไปติดเป็นระยะๆ แต่เมื่อได้รับการรักษาช่องว่างจะค่อยๆ แคบลง จนสุดท้ายช่องว่างจะหายไปหลังจากที่กรอฟันตามตำแหน่งที่วางแผนไว้ หลังจากนั้นคนไข้จะมีการใส่ชิ้นงานเป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน

 

ฟันยื่น

จะสามารถเห็นได้ว่าหลังการรักษาผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจต่อคนไข้ โดยที่เราสามารถแก้ไขฟันยื่นและการเรียงตัวฟันได้ในเวลาเดียวกันในระยะเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้น ฉะนั้นการรักษาด้วยจัดฟันใส ClearSmile ด้วยเทคนิคการกรอฟันจึงเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับคนไข้ที่ต้องความรวดเร็วและไม่ต้องการถอนฟันฟัน

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.