หมุดจัดฟัน หรือหมุดเคลื่อนฟัน คืออะไร?

บางคนอาจจะยังไม่รู้จัก หมุดจัดฟัน โดยปกตินั้นเครื่องมือการจัดฟันปกติจะมีวิธีการรักษาเพื่อให้ฟันเรียงตัวได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้ทีละนิดๆ ตามแผนการรักษาที่ทันตแพทย์ได้วางไว้ แต่หมุดจัดฟันจะสามารถทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้ในระยะไกลๆ และช่วยในเรื่องการเคลื่อนฟันที่มีลักษณะซับซ้อนด้วย บางคนอาจจะคิดว่าการใส่หมุดจัดฟันเป็นเรื่องที่น่ากลัวจากการบอกเล่าต่อๆ กันมา BFC Dental จะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักว่าหมุดจัดฟันคืออะไร และมีประโยชน์ช่วยในการจัดฟันหมุดจัดฟัน คืออะไร?

หมุดจัดฟัน

หมุดจัดฟัน หมุดเคลื่อนฟัน หรือที่เรียกกันติดปากว่า ปักสกรู คือ ส่วนประกอบของเครื่องมือชนิดหนึ่งหรืออุปกรณ์เสริมที่ทันตแพทย์ได้ใช้กันมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งลักษณะของหมุดจัดฟันจะเป็นหมุดโลหะขนาดเล็กคล้ายกับสกรูงานช่างทั่วไป โดยการใส่หมุดนั้นเพื่อยึดเป็นเสาหลักในการดึงฟันไปในทิศทางที่วางแผนไว้ ควบคุมการเคลื่อนที่ของฟันทำหน้าที่เป็นหลักยึดชั่วคราว เพื่อให้ฟันสามารถเคลื่อนตัวได้ในระยะทางที่ไกลกว่าการใช้อุปกรณ์จัดฟันปกติ รวมถึงในกรณีที่เครื่องมือปกติไม่สามารถยึดกับฟันหลักเพื่อดึงฟันซี่อื่นได้ และใช้หมุดเพื่อต้องการปิดช่องว่างที่ฟันกราม วัสดุที่ใช้ในการผลิตจะสามารถอยู่กับร่างกายได้โดยไม่เป็นอันตรายและไม่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งการใส่หมุดจัดฟันจะใช้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ทันตแพทย์จะนำออกเมื่อฟันที่มีช่องว่างนั้นเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว

ใส่หมุดจัดฟันอย่างไร?

ทันตแพทย์จะค่อยๆ ใช้อุปกรณ์ขันเพื่อให้หมุดอยู่กับเหงือก หลังจากที่ได้ผ่านการเอกซเรย์เพื่อหาตำแหน่งการใส่หมุดจัดฟันและทำการฉีดยาชาเรียบร้อยแล้ว โดยการใส่หมุดจัดฟันจะใส่ให้ลงไปถึงขากรรไกร เพื่อยึดและใช้เป็นหลักแทนฟันให้ร้อยยางไปหาฟันซี่อื่นเพื่อให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ตามแผนการรักษาที่ได้วางไว้

ระยะเวลาในการจัดฟันบางคนอาจสั้นลงได้เมื่อใช้หมุดจัดฟัน

การใช้หมุดจัดฟันสามารถลดขั้นตอนการจัดฟันในแนวทางของการรักษาแบบปกติได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเทคนิคของทันตแพทย์ของแต่ละท่าน แต่อย่าเข้าใจผิดว่าการใช้หมุดจัดฟันจะทำให้การดึงฟันเข้าที่ได้เร็วขึ้นไปพร้อมกับการใช้แรงดึงที่มากขึ้น แต่เป็นเพียงการลดขั้นตอนการจัดฟันในแบบวิธีปกติไปได้หลายขั้นตอนนั่นเอง โดยหมุดเคลื่อนฟันจะถูกใช้ในบางเคสเท่านั้น อยู่ที่ดุลพินิจของทันตแพทย์

ประโยชน์ของการใส่หมุดจัดฟัน

  • หมุดจัดฟันควบคุมการเคลื่อนที่ของฟันให้เป็นไปตามแผนการรักษาได้และอาจมีระยะเวลาเร็วกว่าตามแผนการรักษาปกติ
  • สามารถดึงฟันกรามเพื่อปิดช่องว่างขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากหมุดจัดฟันทำหน้าที่ให้ฟันเคลื่อนตัวในระยะไกลได้
  • สามารถทำได้สำหรับผู้ที่มีฟันลักษณะซับซ้อน เช่น ฟันยื่นมาก ฟันซ้อนเกมาก

และข้อดีของการใส่หมุดจัดฟันอาจช่วยได้สำหรับบางคนที่ต้องผ่าตัด หรือไม่ต้องถอนฟันก่อนจัดฟันหรือระหว่างการจัดฟันหากคนไข้อยู่ในเคสที่ต้องถอนฟัน รวมถึงผู้ที่ต้องจัดฟันรอบสองแต่ไม่ต้องการถอนฟันเพิ่ม เนื่องจากคนไข้เคยผ่านการถอนฟันมาแล้วในการจัดฟันครั้งแรก ซึ่งการใส่หมุดจัดฟันนั้นอาจไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ที่จัดฟันทุกคน แต่ในทุกกรณีต้องขึ้นอยู่กับสภาพเหงือกและขากรรไกรของคนไข้และความชำนาญของทันตแพทย์ของแต่ละท่านด้วย เพราะฉะนั้น ก่อนการเข้ารับการจัดฟันคนไข้ควรศึกษาข้อมูล และปรึกษาทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากให้ชัดเจนเสียก่อน เพื่อจะได้ทราบถึงขั้นตอนในการรักษาและปัญหาสุขภาพฟันของตนเอง

 

 

 

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.