ฟันเปลี่ยนสี ทำให้กลับมาขาวเหมือนเดิมได้หรือไม่

เมื่อสังเกตได้ว่า ฟันเปลี่ยนสี ไปจากสีเดิมที่เป็นอยู่ คือ ฟันสีคล้ำเหลืองขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่ผิวฟันหรือตัวฟัน BFC Dental จะมาอธิบายให้ทราบกันว่าการที่ฟันเปลี่ยนสี เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง และมีวิธีทำให้ฟันกลับมาขาวเหมือนสีฟันธรรมชาติเหมือนเดิมได้หรือไม่

ฟันเปลี่ยนสี เกิดจากอะไร

การที่ทำให้ฟันเปลี่ยนสี เกิดได้จาก 2 สาเหตุหลักคือ สาเหตุที่เกิดจากการใช้ชีวิตและระยะเวลาของฟัน และสาเหตุที่เกิดจากสุขภาพของฟันโดยตรง

สาเหตุที่เกิดจากการใช้ชีวิตและระยะเวลาของฟัน

  • เกิดจากคราบสีของอาหารที่มีการรับประทานในชีวิตประจำวัน เช่น กาแฟ ไวน์ หรืออาหารที่มีส่วนผสมของสีในปริมาณมาก รวมถึงการสูบบุหรี่ด้วย ซึ่งคราบสีเหล่านี้เกิดการสะสมในระยะเวลานานก็เป็นสาเหตุให้ผิวฟันมีสีที่เปลี่ยนไปจากเดิม
  • การนอนกัดฟัน ทำให้เคลือบฟันเกิดการสึกกร่อน เมื่อเคลือบฟันถูกทำลายก็สามารถทำให้ฟันเกิดการเปลี่ยนสีได้
  • การใช้ยาและสารเคมี การใช้ยาปฏิชีวนะบางประเภทจะส่งผลให้ฟันมีสีคล้ำขึ้น รวมถึงการรับปริมาณฟลูออไรด์มากเกินไปก็เป็นสาเหตุที่ส่งผลให้กับเคลือบฟันเช่นกัน
  • อายุมากขึ้น ซึ่งสาเหตุนี้อาจเกี่ยวเนื่องกับสาเหตุที่เกิดจากสุขภาพฟันร่วมด้วย เนื่องจากการที่มีอายุมากขึ้นจะมีผิวเคลือบฟันที่เสื่อมสภาพลงไป ทำให้เนื้อฟันไม่ได้ถูกปกป้องด้วยเคลือบฟัน จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้ฟันมีโอกาสเสียหายได้ง่าย เช่น ฟันบิ่น ฟันแตก และนี่คือสาเหตุของการที่ทำให้ฟันมีการเปลี่ยนสีได้ เนื่องจากเนื้อเยื่อได้รับความเสียหาย

สาเหตุที่เกิดจากสุขภาพฟันโดยตรง

  • หินปูนเกาะเป็นจำนวนมาก ที่เกิดขึ้นโดยประเด็นหลักคือ การรักษาความสะอาดช่องปากได้ไม่ดีพอ ซึ่งปัญหาที่ตามมาคือ ฟันผุ ซึ่งจะทำให้ฟันมีสีขาวขุ่น คล้ำ ไปจนถึงมีสีดำ ส่วนการที่มีหินปูนเกาะจำนวนมาก ส่งผลทำให้ฟันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองได้
  • ฟันตาย เป็นอาการที่ต่อเนื่องจากการที่ปล่อยให้ฟันผุมาเป็นระยะเวลานาน จนทำให้เกิดอาการติดเชื้อไปถึงโพรงประสาทรากฟัน จึงทำให้ฟันมีการเปลี่ยนสีคล้ำขึ้นหรือดำขึ้น หากอยู่ระยะที่รุนแรงและไม่ได้รับการรักษาก็อาจทำให้สูญเสียฟันซี่นั้นไป

ฟันเปลี่ยนสี

กู้ฟันสวยให้กลับมาเป็นธรรมชาติได้ด้วยการ ทำวีเนียร์

หลายคนคงมีคำถามตามมาว่า แล้วหากทราบสาเหตุแล้วว่าฟันเปลี่ยนสีเกิดจากสาเหตุอะไร แล้ววิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ฟันกลับคืนมาสวย มีสีได้เหมือนฟันธรรมชาติยังสามารถเป็นไปได้อยู่หรือไม่ หนึ่งทางเลือกเพื่อให้ฟันกลับมาสวยและเรียกความมั่นใจได้ดังเดิมคือ การทำวีเนียร์ หรือการใช้แผ่นแปะฟัน นั่นเอง

แต่การทำวีเนียร์นั้น ทันตแพทย์จะต้องประเมินถึงสุขภาพฟันของคนไข้ก่อนว่าคนไข้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถทำวีเนียร์ได้หรือเปล่า เนื่องจากวีเนียร์ เป็นทันตกรรมด้านความงาม ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ

  • คนไข้มีเกณฑ์สุขภาพฟันที่ปกติ แต่มีสีฟันที่เปลี่ยนไปกับผิวฟัน หรือด้วยเรื่องอายุ ที่ไม่ได้มีปัญหาลงลึกไปถึงรากฟัน และต้องการแก้ไขสีฟันให้มีสีที่เสมอกัน ทันตแพทย์ก็สามารถลงความเห็นได้ว่าคนไข้สามารถทำวีเนียร์ได้
  • คนไข้อยู่ในเกณฑ์สุขภาพฟันไม่ปกติ จากที่ได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่งทันตแพทย์จะแนะนำให้คนไข้รักษาเพื่อรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นก่อน เช่น คนไข้มีฟันผุ แต่อยู่ในระยะที่ยังไม่ทะลุถึงโพรงประสาทฟัน ก็ใช้วิธีรักษาด้วยการอุดฟันก่อน และจะตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อดูอาการอีกครั้งว่าสามารถทำวีเนียร์เพื่อแก้ไขสีฟันที่มีลักษณะเปลี่ยนไปได้หรือไม่

อย่าลืมสำรวจตนเองอีกครั้งหลังทำความสะอาดช่องปากเสร็จแล้ว ว่าคุณมีสีฟันที่เปลี่ยนไปหรือไม่ และเปลี่ยนไปจากสาเหตุอะไร เพราะการมีฟันสีเหลือง สีคล้ำ หรือสีดำ นั้น สามารถส่งผลกระทบในความมั่นใจของคุณก็ได้ หรือใครที่กำลังพบปัญหาฟันเปลี่ยนสี และต้องการแก้ไขด้วยการทำวีเนียร์ สามารถปรึกษาเพื่อขอรับคำแนะนำจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ BFC Dental ทุกสาขา

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.