อายุมากขึ้นทำให้ฟันเปลี่ยนสี จัดการด้วย เซรามิกวีเนียร์

ถึงอายุจะมากขึ้น แต่ก็ยังอยากมีฟันที่ขาวสวย เซรามิกวีเนียร์ จะเป็นทางออกที่ใช่หรือไม่ เมื่อฟันเปลี่ยนสีไปตามอายุที่มากขึ้น บางคนฟันเหลืองหรือคล้ำขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จนทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ 

โครงสร้างฟันที่เกี่ยวข้องกับสีของฟัน และเมื่อฟันเปลี่ยนสี เซรามิกวีเนียร์อาจช่วยคุณได้

ฟันเปลี่ยนสีจัดการด้วยเซรามิกวีเนียร์ได้ เพราะสีของฟันที่เราเห็นนั้นคือส่วนของเคลือบฟัน เมื่อเคลือบฟันสึกกร่อนไปตามระยะเวลาและปัจจัยต่าง ๆ เช่น การรับประทานอาหารเปรี้ยวจัด ชา กาแฟ สูบบุหรี่จัด การแปรงฟันผิดวิธี ละเลยการดูแลสุขภาพฟัน เป็นต้น ย่อมทำให้ฟันเปลี่ยนสีไปจากเดิม เพราะเคลือบฟันที่บางลงจะเผยให้เห็นสีของเนื้อฟันซึ่งจะค่อนข้างเหลือง ฟันของคุณจึงมีสีเหลืองหรือคล้ำขึ้นไปจากเดิมเมื่อคุณมีอายุเพิ่มขึ้น โดยเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของฟันเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้

โครงสร้างฟันของคนเราแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่ ส่วนของเคลือบฟัน ส่วนของเนื้อฟัน และส่วนของเนื้อเยื่อในฟัน

  • ส่วนของเคลือบฟัน (Enamel) เป็นเนื้อเยื่อแข็งที่คลุมอยู่นอกสุด มีสีขาวอมเหลืองหรืออมเทา โปร่งแสง ทำหน้าที่ป้องกันโครงสร้างภายในของฟัน ทั้งนี้เมื่อเคลือบฟันสึกกร่อนไปจะไม่สามารถสร้างขึ้นทดแทนใหม่ได้ เนื่องจากเซลล์ที่สร้างเคลือบฟันจะสลายไปทันทีหลังสร้างเคลือบฟันเสร็จ ซึ่งเซรามิกวีเนียร์ที่มีความใกล้เคียงกับเคลือบฟันธรรมชาติจะมาทดแทนในส่วนนี้ เพื่อให้ฟันกลับมาขาวสวยเหมือนเดิม
  •  ส่วนของเนื้อฟัน (Dentin) เป็นเนื้อเยื่อแข็งสีเหลือง ทั้งนี้เฉดสีของเนื้อฟันแต่ละคนจะแตกต่างกัน บางคนอาจมีสีเหลืองหรือสีเข้มกว่านั้น เมื่อเคลือบฟันสึกกร่อนจนบางลง จะเห็นสีของเนื้อฟันชัดเจนขึ้น ฟันของคุณจึงมีสีเหลืองหรือสีคล้ำขึ้นได้นั่นเอง
  • ส่วนของเนื้อเยื่อในฟัน (Dental Pulp) เป็นเนื้อเยื่ออ่อนที่มีลักษณะเป็นโพรงอยู่ตรงกลาง ประกอบด้วยเส้นเลือด หลอดน้ำเหลือง และเส้นประสาทต่าง ๆ ทำหน้าที่ในการรับความรู้สึก เช่น ความรู้สึกร้อน เย็น ปวด เจ็บ เป็นต้น

เซรามิกวีเนียร์คือทางออกที่ใช่ เมื่อฟันสีขาวที่คุณเห็นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะเกิดการสึกกร่อนของเคลือบฟันเนื่องจากการใช้งานมายาวนานตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น บวกกับปัจจัยอื่น ๆ ทำให้ฟันของคุณไม่ขาวสวยเหมือนเดิม เป็นต้นเหตุืั้ทำให้คนไข้เคสนี้ตัดสินใจทำเซรามิกวีเนียร์

แก้ไขสีของฟันด้วยเซรามิกวีเนียร์

สีของฟันที่เหลืองหรือคล้ำขึ้น สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำเซรามิกวีเนียร์ เพื่อให้ฟันกลับมาขาวสวยเหมือนเดิมเช่นเดียวกับเคสตัวอย่างนี้ โดยเซรามิกวีเนียร์มีความบางเป็นอย่างมากจึงแนบเนียนไปกับฟัน มีความใกล้เคียงกับเคลือบฟันธรรมชาติทั้งสี ความวาว และความโปร่งแสง มีความแข็งแรง และทานทานสูง ไม่ดูดซับสี จึงมีอายุการใช้งานยาวนานเป็น 10 ปี หรือนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

เซรามิกวีเนียร์

ถึงจะมีราคาสูง แต่เซรามิกวีเนียร์ก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เห็นได้จากผลลัพธ์ที่คนไข้เคสนี้ได้จากการตัดสินทำเซรามิกวีเนียร์ ที่ BFC Dental ฟันที่เปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง และค่อนข้างคล้ำจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทั้งอายุที่เพิ่มมากขึ้น และการใช้ชีวิต  กลับมาขาวสวยเหมือนเดิม พร้อมปรับการเรียงตัวของฟันให้สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วย

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.