ทำรากเทียมทั้งปาก ทางเลือกที่ใช่ เพราะฟันแท้ที่เหลือไม่สามารถเก็บไว้ได้แล้ว

เพราะมีหลากหลายสาเหตุที่ทำให้คุณเก็บฟันแท้ไว้ไม่ได้ การทำรากเทียมท้้งปาก จึงเป็นทางออกที่ดีกว่าในการจัดการกับปัญหานี้ เพื่อให้คุณกลับมาใช้งานฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง

การทำรากเทียมทั้งปากคือทางออก เนื่องจากไม่สามารถเก็บฟันแท้ไว้ได้

สาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเก็บฟันแท้ไว้ได้

  • รากเทียมทั้งปากคือทางออก เนื่องจากไม่สามารถเก็บฟันแท้ไว้ได้ เพราะสูญเสียฟันแท้ไปหลายซี่ แล้วปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันโดยไม่ใส่ฟันปลอมหรือทำรากเทียมทั้งปาก จึงทำให้ฟันที่เหลืออยู่ไม่มีคู่สบ ไม่มีฟันช่วยค้ำยัน จนนำไปสู่ปัญหาฟันล้ม และการที่ฟันที่เหลืออยู่ต้องรับแรงจากการบดเคี้ยวมากกว่าเดิม ก็จะส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของฟันแท้ที่เหลืออยู่ จนเป็นเหตุให้ฟันโยกได้อีกด้วย
  • รากเทียมทั้งปากคือทางออก เนื่องจากไม่สามารถเก็บฟันแท้ไว้ได้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากโรคเหงือกหรือปริทันต์ โดยปัญหาปริทันต์เกิดจากคราบพลัคสะสมตัวขึ้นที่ฟัน และบริเวณขอบเหงือก จนกลายเป็นคราบแข็งที่เรียกว่าหินปูน แบคทีเรียที่สะสมตัวบนคราบหินปูนจะทำให้แบคทีเรียจับตัวเพิ่มที่ผิวฟันได้ง่าย และสร้างสารพิษขึ้นมาเพื่อทำลายเนื้อเยื่อเหงือกและทำให้เหงือกอักเสบในที่สุด เหงือกที่ไม่แข็งแรงจะทำให้เกิดเป็นร่องลึกปริทันต์ขึ้นรอบ ๆ ฟัน เปิดทางให้เชื้อแบคทีเรียรวมถึงสารพิษที่แบคทีเรียผลิตขึ้นเข้าสู่ร่องลึกปริทันต์ได้ จนเข้าไปทำลายกระดูกและเอ็นยึดปริทันต์ จึงทำให้ฟันโยกในที่สุด
  • รากเทียมทั้งปากคือทางออก เนื่องจากไม่สามารถเก็บฟันแท้ไว้ได้ เพราะปัญหาฟันผุ โดยเป็นการที่แบคทีเรียที่สะสมในช่องปาก สร้างกรดออกมาเพื่อย่อยเศษอาหารที่ตกค้างจากการรับประทานอาหาร ส่งผลให้เกิดกระบวนการทำลายแร่ธาตุของโครงสร้างฟัน จนทำให้เกิดการกัดกร่อนฟันจนผุ 

เพื่อให้คุณกลับมาใช้งานฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ทำรากเทียมทั้งปากจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ โดยการทำรากเทียมทั้งปากนั้นทำขึ้นสำหรับทั้งขากรรไกร ซึ่งทันตแพทย์จะพิจารณาฟันแท้ส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ หากใช้งานไม่ได้หรือไม่เหมาะที่จะเก็บไว้แบบทั้งขากรรไกรจะถูกถอนทิ้ง ทั้งนี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อการฝังรากเทียมทั้งปากและใส่ฟันปลอมแบบติดแน่นทดแทน เช่นเดียวกับคนไข้เคสตัวอย่างนี้ที่ BFC Dental

การทำรากเทียมทั้งปากทางเลือกที่ใช่ เพราะเก็บฟันแท้ไว้ไม่ได้

คนไข้ทำรากเทียมทั้งปากทั้งในฟันบนและฟันล่าง (All-on-4 Dental Implants) โดยทำการถอนฟันแท้ที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้ออกก่อนและจึงฝังรากเทียม ซึ่งฝังรากเทียมทั้งหมด 4 ตัว ในขากรรไกรบน และฝังอีก 4 ตัว ในขากรรไกรล่าง พร้อมใส่สะพานฟันแบบติดแน่นวัสดุอะคริลิก (PMMA) หรือฟันปลอมแบบติดแน่น 

รากเทียมทั้งปาก รากเทียมทั้งปาก รากเทียมทั้งปาก

โดยสะพานฟันแบบติดแน่นวัสดุอะคริลิก (PMMA) หรือ พอลิเมทิลเมทาไครเลตหรือพีเอ็มเอ็มเอ (polymethyl methacrylate : PMMA) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเซรามิก โดยเคสส่วนใหญ่จะใส่เป็นสะพานฟัน PMMA ให้ก่อน เพราะต้องรอให้รากเทียมสมานกับเหงือกดีก่อนจึงใส่สะพานตัวจริงได้ และบางทีเหงือกอาจจะยุบตัวทำให้ยังไม่สามารถใส่สะพานฟันตัวจริงได้ทันทีหลังทำรากเทียมเสร็จ หลังจากนั้นคุณหมอก็จะแนะนำให้คนไข้มาเปลี่ยนเป็นสะพานเซรามิกหรือ Zirconia หลังทำรากเทียมทั้งปาก ประมาณ 6 เดือน

รากเทียมทั้งปาก จึงถือเป็นทางออกที่ดีในระยะยาว ที่จะทำให้คุณกลับมาใช้งานฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบดเคี้ยวอาหารได้ดี ช่วยรักษารูปหน้า ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการละลายตัวของกระดูกฟัน และช่วยให้มีรอยยิ้มที่แลดูเป็นธรรมชาติ โดยการทำรากเทียมทั้งปากนั้นเป็นการทดแทนฟันที่สูญเสียไปทั้งขากรรไกรแบบถาวร ที่มีความแข็งแรงและเป็นธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมแบบทั่วไป

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.