ใครจะเชื่อว่า 4 เดือน จัดฟันใส แก้ไขฟันซ้อนเกให้เสร็จได้!

ใครจะเชื่อว่า 4 เดือน จัดฟันใส Käse Aligner จะสามารถแก้ไขฟันซ้อนเกให้เสร็จได้ แม้จะรวดเร็วแต่ประสิทธิภาพก็เหลือล้น สามารถเคลื่อนฟันที่เรียงตัวผิดปกติ ให้เคลื่อนที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้อย่างสวยงาม

จัดฟันใสสามารถจัดการปัญหาฟันซ้อนเกที่หลายคนต้องเผชิญได้ ลักษณะฟันที่เรียงตัวผิดปกติ ไม่ได้ขึ้นตามแนวฟันที่ถูกต้อง โดยขึ้นซ้อน เบียดฟันซี่อื่น หรือขึ้นเบี้ยวจนทำให้แนวฟันเรียงตัวไม่อยู่ในระนาบเดียวกัน การเรียงตัวที่ผิดปกติเช่นนี้เรียกว่า “ฟันซ้อนเก” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาฟันที่พบได้มากทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ บางคนฟันซ้อนเกมาก บางคนฟันซ้อนเกเพียงเล็กน้อยก็มี

แก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วกว่าการจัดฟันปกติถึง 2 เท่าด้วยจัดฟันใส

ในการจัดการปัญหาฟันซ้อนเก นิยมแก้ไขด้วยการจัดฟัน ทั้งนี้การจัดฟันปกติหรือจัดฟันโลหะอาจใช้เวลานานกว่าจะจบปัญหาได้ แต่ในปัจจุบันมีทางเลือกที่เร็วกว่า นั่นคือ การจัดฟันใส Käse Aligner ตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้มีปัญหาการเรียงตัวของฟัน ทำให้ฟันกลับมาเรียงตัวได้อย่างเหมาะสมและสวยงามในระยะเวลาที่เร็วกว่าการจัดฟันปกติถึง 2 เท่า และเครื่องมือจัดฟันใสยังไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย เพราะเครื่องมือจัดฟันใส Käse Aligner ใสเป็นธรรมชาติ ยืดหยุ่นแต่ทนทาน เป็นมิตรกับช่องปากไม่บาดเหงือก ถอดเข้าออกง่าย ต้องถอดทุกครั้งเมื่อรับประทานอาหารและทำความสะอาดช่องปาก จึงทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการรับประทานอาหาร และทำความสะอาดฟันและช่องปาก ยืนยันว่าจัดฟันใสเสร็จเร็วจริงด้วยคนไข้เคสนี้ ที่มีปัญหาฟันซ้อนเกบริเวณฟันหน้า ทำให้ตัดสินใจจัดฟันใส Käse Aligner ซึ่งในระยะเวลาเพียง 4 เดือนเท่านั้นก็สามารถจบปัญหาฟันซ้อนเกให้เสร็จสิ้นได้

จัดฟันใส

จัดฟันใส Käse Aligner กรณีเคสไม่ถอนฟัน ระยะเวลาในการจัดฟันใสจะอยู่ที่ 3 เดือน – 1 ปีเท่านั้น

ที่จัดฟันใส Käse Aligner สามารถจบปัญหาการเรียงตัวของฟัน อย่างเช่นฟันซ้อนเกได้รวดเร็วเช่นนี้ นั่นก็เป็นเพราะ

  • ชิ้นงานจัดฟันใสออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคล และPowerCompose หรือปุ่ม Attachment ที่ติดบนฟัน ช่วยในเรื่องการควบคุมแรงและทิศทางการเคลื่อนที่ของฟันให้ไปในทิศทางที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถประยุกต์กระบวนการรักษาให้รองรับทุกระดับความยากของแต่ละเคสได้ 
  • จัดฟันใส Käse Aligner ใช้ซอฟต์แวร์ดิจิทัลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา มาช่วยในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของฟันตั้งแต่ต้นจนจบ และคาดการณ์ระยะเวลาในการจัดฟัน เพื่อการวางแผนการรักษาที่แม่นยำให้กับคนไข้ร่วมกับการวางแผนรักษาโดยทันตแพทย์
  • การแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันด้วยจัดฟันใส Käse Aligner จะใช้เทคนิคเฉพาะของทันตแพทย์ร่วมด้วย เช่น การกรอฟัน เพื่อเพิ่มช่องว่างให้สามารถเคลื่อนที่ฟันให้เรียงตัวในตำแหน่งที่เหมาะสมได้

ไม่แปลกใจ ในระยะเวลาเพียง 4 เดือน จัดฟันใส Käse Aligner ก็สามารถจบปัญหาฟันซ้อนเกบริเวณฟันหน้าให้กับคนไข้เคสนี้ได้ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะของ Käse Aligner ร่วมกับเทคนิคการรักษาของทันตแพทย์ที่ BFC Dental จึงมอบฟันเรียงสวยและรอยยิ้มมั่นใจให้กับคนไข้เคสนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อ่าน E-Book เพิ่มเติมได้เลยที่

จัดฟันใส

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.