0
0

จัดฟันใส 3 เดือน ก็ทำให้ ฟันห่าง ชิดได้เรียงสวย

ปัญหา ฟันห่าง นอกจากส่งผลให้รูปฟันดูเป็นช่องว่างไม่เรียงชิดเป็นระบบที่ส่งผลต่อความสวยงามและบุคลิกภาพแล้ว ฟันห่างยังส่งผลถึงสุขภาพช่องปากและฟัน

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.