0

ฟันหน้าบนยื่น กลับมาเรียงตัวสวยได้ ไม่ต้องถอนฟัน ด้วยจัดฟันใส ClearSmile

ฟันหน้าบนยื่น หรือเรียกให้เข้าใจได้ว่า ฟันเหยิน คือ ภาวะที่ฟันหน้าด้านบนยื่นหรือครอบปิดฟันหน้าด้านล่าง ซึ่งเป็นความผิดปกติของรูปฟันที่เกิดได้จากหลายสาเหตุ

0

ทำไมบางคน เคยจัดฟันแล้ว แต่รู้สึก ฟันยื่น อยู่

เคยจัดฟันแล้ว หลังจากถอดเครื่องมือไปในช่วงระยะแรกๆ ก็ยังมีความรู้สึกว่าฟันเข้าที่ สวยงาม แต่พอนานเข้าไปสักระยะหนึ่งกลับรู้สึกว่าฟันของเราถึงเริ่มยื่น

0

ฟันยื่น แต่ไม่อยากถอนฟัน จัดฟันใส ClearSmile ช่วยได้

ฟันยื่น คือ ฟันที่มีลักษณะ ฟันบนหรือฟันล่างไม่สบกัน โดยฟันหน้ายื่นครอบปิดฟันล่าง หรือฟันล่างยื่นครอบฟันบน เกิดจากพันธุกรรมหรือพฤติกรรมการใช้งานฟันผิดประเภท

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.