0

ฟันหน้าบนยื่น กลับมาเรียงตัวสวยได้ ไม่ต้องถอนฟัน ด้วยจัดฟันใส ClearSmile

ฟันหน้าบนยื่น หรือเรียกให้เข้าใจได้ว่า ฟันเหยิน คือ ภาวะที่ฟันหน้าด้านบนยื่นหรือครอบปิดฟันหน้าด้านล่าง ซึ่งเป็นความผิดปกติของรูปฟันที่เกิดได้จากหลายสาเหตุ

0

ทำไมบางคน เคยจัดฟันแล้ว แต่รู้สึก ฟันยื่น อยู่

เคยจัดฟันแล้ว หลังจากถอดเครื่องมือไปในช่วงระยะแรกๆ ก็ยังมีความรู้สึกว่าฟันเข้าที่ สวยงาม แต่พอนานเข้าไปสักระยะหนึ่งกลับรู้สึกว่าฟันของเราถึงเริ่มยื่น

page 1 of 2
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.